Faktabank
Artikel 98:S46 Skriv ut

Skattedeklaration

Redovisningen av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag görs normalt i en skattedeklaration.

Företag som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 milj kr, ska normalt redovisa moms i skattedeklarationen var tredje månad. Det går dock att ansöka om att få redovisa momsen varje månad istället. Arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag redovisas i månaden efter löneutbetalningsmånaden och momsen redovisas i den andra månaden efter momsperioden. Skattedeklarationen ska lämnas senast den 12:e (den 17:e i januari och augusti).

Skattedeklaration lämnas senast Anställda Tremånadersmoms Månadsmoms
Socialavgifter mm för perioden Moms för perioden Moms för perioden
12 februari januari oktober - december december
12 mars februari januari
12 april mars februari
12 maj april januari - mars mars
12 juni maj april
12 juli juni maj
17 augusti juli april - juni juni
12 september augusti juli
12 oktober september augusti
12 november oktober juli - september september
12 december november oktober
17 januari december november

Företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 milj kr ska lämna skattedeklarationen (som även innehåller redovisning av preliminärskatteavdrag och socialavgifter) senast den 26:e i månaden efter momsredovisningsmånaden.

Betalning av skatter och avgifter

För företag som har ett beskattningsunderlag för moms som är högst 40 milj kr är den 12:e (den 17:e i januari och augusti) förfallodag för moms, F-skatt, avdragen preliminärskatt och socialavgifter. Betalningsdagen sammanfaller alltså med inlämningsdagen för skattedeklarationen.

För den som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 milj kr är den 26:e förfallodag för momsen. Men förfallodagen för F-skatt, avdragen preliminärskatt och socialavgifter är även för dessa företag den 12:e (den 17:e i januari).

Helgdagar

Om de datum som anges för redovisning och inbetalning infaller på en allmän helgdag gäller istället påföljande vardag.

Helårsmoms

Den som har en momspliktig omsättning inom Sverige på högst 1 miljon kr ska redovisa momsen årsvis. (För handelsbolag gick gränsen för helårsmoms vid 200 000 kr för beskattningsår som börjat före 1 februari 2012. Nu gäller 1 miljon kr även för handelsbolag.) Det går dock att ansöka om att få redovisa momsen varje eller var tredje månad istället för årsvis.

Deklarationstidpunkt för helårsmoms

För beskattningsår som börjat 1 februari 2012 och senare ska alla företag redovisa helårsmoms i en momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång.

Företag (utom handelsbolag) som inte har några gränsöverskridande transaktioner inom EU (se 13:306) får från och med beskattningsår som påbörjats 1 januari 2013 och senare dock lämna momsdeklarationen för helårsmoms vid den deklarationstidpunkt för moms som infaller närmast efter tidpunkten för företagets inkomstdeklaration.

För företag (utom handelsbolag) som inte utför några gränsöverskridande transaktioner inom EU gäller följande datum för momsdeklarationen:

För enskilda näringsidkare ska momsdeklarationen för helårsmoms lämnas senast 12 maj (såvida inte anstånd har beviljats).

För juridiska personer med kalenderår som beskattningsår ska momsdeklarationen enligt de nya reglerna lämnas senast 12 juli om den lämnas på papper. Lämnas momsdeklarationen elektroniskt gäller följande datum för momsdeklarationen för helårsmoms:

Bokslutsdatum Pappersblankett Elektronisk
31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 12 november 12 december
31/5 eller 30/6 26 december 17 januari
31/7 eller 31/8 12 mars 12 april
30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 12 juli 17 augusti

För beskattningsår (räkenskapsår) som börjat före 1 februari 2012 redovisas helårsmoms i inkomstdeklarationen. Handelsbolag redovisar årsmoms i en momsdeklaration som ska lämnas senast 12 februari året efter beskattningsåret.

Se även Aktuella datum, Skattekonto och Förseningsavgifter.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer