Artikel 2004-01-04 Skriv ut

Bolagsverket och registreringsavgifter

Nyregistrering E-tjänst Blankett
Aktiebolag 1900 kr 2200 kr
Ekonomisk förening, bostadsrättsförening 1300 kr 1600 kr
EEIG (Europeisk ekonomisk intressegruppering) - 1000 kr
Handelsbolag, kommanditbolag, enskild näringsverksamhet 1100 1400 kr
Ideell förening - 1400 kr
Enkelt bolag - 1200 kr
Ändringsanmälan
Ändring av företagsnamn aktiebolag 1300 kr 1500 kr
Ändring av företagsnamn EEIG - 850 kr
Ändring av företagsnamn handelsbolag, kommanditbolag, enskild
näringsverksamhet, ideell förening, enkelt bolag
900 kr 1100 kr
Ändra näringsidkare i enskild näringsverksamhet - 1400 kr
Ändrade uppgifter om företrädare och revisor -
aktiebolag, ekonomisk förening, bostadsrättsförening
700 kr 1000 kr
Ändrade uppgifter (annat än ändring av företagsnamn och ändring företrädare/revisor), aktiebolag 700 kr 1000 kr
Ändrade uppgifter (annat än ändring av företagsnamn), EEIG - 500 kr
Ändrade uppgifter om företrädare och revisor,
handelsbolag, kommanditbolag
500 kr 800 kr
Ändrade uppgifter, handelsbolag, kommanditbolag, enskild
näringsverksamhet
500 kr 800 kr
Ändrade uppgifter, ekonomisk förening,
bostadsrättsförening
700 kr 1000 kr
Övrigt
Frivillig likvidation av aktiebolag - 1100 kr
Tillstånd att verkställa fusionsplan - 900 kr
Företagsinteckningsbrev - 570 kr
Gravationsbevis (företag) - 150 kr

Bolagsverkets fullständiga prislistor finner du här.

Handläggning av ditt ärende påbörjas när du har betalat in avgiften och den har kommit Bolagsverket tillhanda. Avgifter för nyregistrering av företag är inte avdragsgilla i verksamheten. Dock är övriga utgifter (utom förseningsavgifter) normalt avdragsgilla.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer