Artikel 2004-01-21 Skriv ut

Bostadsförmån

Förmån av fri eller subventionerad bostad värderas inte på samma sätt i skattedeklarationen som i den anställdes inkomstdeklaration.

Se även Semesterbostad förmånsvärde

Värdering i arbetsgivardeklarationen och kontrolluppgifter

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter och som underlag för kontrolluppgifter fastställer Skatteverket varje år särskilda förmånsvärden för bostäder i fem regioner. Värdena är för omöblerade bostäder inklusive värme men exklusive hushållsel. Observera att dessa schablonvärden inte får användas i den anställdes inkomstdeklaration. Där ska bostadsförmånen istället beräknas till marknadsvärdet (se längre ned).

Schablonvärden vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter

2020
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Utanför tätort 912 76
Övriga kommuner 1 013 84
Kommun > 75 000 inv 1 155 96
Stor-Göteborg 1 206 100
Stor-Stockholm 1 321 110
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2020 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2020.

SKVFS 2019:12

2019
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Utanför tätort 890 74
Övriga kommuner 989 82
Kommun > 75 000 inv 1 109 92
Stor-Göteborg 1 165 97
Stor-Stockholm 1 275 106
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2019 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2019.

SKVFS 2018:14

2018
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Utanför tätort 871 73
Övriga kommuner 968 81
Kommun > 75 000 inv 1 078 90
Stor-Göteborg 1 127 94
Stor-Stockholm 1 225 102
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2018 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2018.

SKVFS 2017:15

2017
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Utanför tätort 862 72
Övriga kommuner 950 79
Kommun > 75 000 inv 1 063 89
Stor-Göteborg 1 114 93
Stor-Stockholm 1 196 100
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2017 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017.

SKVFS 2016:12

2016
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Utanför tätort 854 71
Övriga kommuner 942 79
Kommun > 75 000 inv 1 052 88
Stor-Göteborg 1 106 92
Stor-Stockholm 1 182 98
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2016 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016.

SKVFS 2015:16

2015
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Utanför tätort 840 70
Övriga kommuner 932 78
Kommun > 75 000 inv 1 022 85
Stor-Göteborg 1 085 90
Stor-Stockholm 1 167 97
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2015 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015.

SKVFS 2014:17

2014
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Utanför tätort 820 68
Övriga kommuner 912 76
Kommun > 75 000 inv 1 004 84
Stor-Göteborg 1 059 88
Stor-Stockholm 1 138 95
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2014 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2014.

SKVFS 2013:13

2013
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Utanför tätort 800 67
Övriga kommuner 889 74
Kommun > 75 000 inv 972 81
Stor-Göteborg 1 027 86
Stor-Stockholm 1 101 92
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2013 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2013.

SKVFS 2012:12

2012
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm 1 077 90
Stor-Göteborg 1 007 84
Kommun > 75 000 inv 955 80
Övriga kommuner 873 73
Utanför tätort 786 65
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2012 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2012.

SKVFS 2011:13

2011
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm 1 031 86
Stor-Göteborg 976 81
Kommun > 75 000 inv 924 77
Övriga kommuner 846 70
Utanför tätort 761 63
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2011 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2011.

SKVFS 2010:13

2010
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm 1 028 86
Stor-Göteborg 967 81
Kommun > 75 000 inv 919 77
Övriga kommuner 840 70
Utanför tätort 756 63
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2010 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2010.

SKVFS 2009:27

2009
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm 995 83
Stor-Göteborg 936 78
Kommun > 75 000 inv 895 75
Övriga kommuner 819 68
Utanför tätort 737 61
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2009 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2009.

SKVFS 2008:12

2008
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm 956 80
Stor-Göteborg 905 75
Kommun > 75 000 inv 853 71
Övriga kommuner 781 65
Utanför tätort 703 59
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2008 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2008.

SKVFS 2007:16

2007
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm 938 78
Stor-Göteborg 887 74
Kommun > 75 000 inv 836 70
Övriga kommuner 765 64
Utanför tätort 688 57
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2007 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2007.

SKVFS 2006:24

2006
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm 945 78
Stor-Göteborg 903 75
Kommun > 75 000 inv 840 70
Övriga kommuner 777 64
Utanför tätort 699 58
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2006 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2006.

SKVFS 2005:22

2005
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm 896 74
Stor-Göteborg 859 71
Kommun > 75 000 inv 792 66
Övriga kommuner 733 61
Utanför tätort 659 54
Dessa föreskrifter träder i kraft 1 januari 2005 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2005.

SKVFS 2004:24

2004
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm 873 72
Stor-Göteborg 846 70
Kommun > 75 000 inv 771 64
Övriga kommuner 718 59
Utanför tätort 646 53

RSFS 2003:40

2003
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm 838 69
Stor-Göteborg 809 67
Kommun > 75 000 inv 736 61
Övriga kommuner 692 57
Utanför tätort 623 51

RSFS 2002:22

2002
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm 812 67
Stor-Göteborg 808 67
Kommun > 75 000 inv 726 60
Övriga kommuner 683 57
Utanför tätort 615 51

RSFS 2001:21

2001
Bostadsförmån per kvadratmeter
Region Per år Per månad
Stor-Stockholm 797 66
Stor-Göteborg 792 66
Kommun > 75 000 inv 716 59
Övriga kommuner 672 56
Utanför tätort 604 50

RSFS 2000:16

Justering

I vissa situationer kan det schablonmässigt beräknade värdet av bostadsförmån justeras. Det förutsätter att man årligen ansöker om och får ett beslut om justering från Skatteverket.

Justering kan ske om hyrespriset på orten för bostaden understiger schablonvärdet med mer än 10 %. Om man inte ansöker om justering innebär det att arbetsgivaren kommer att betala socialavgifter på ett högre underlag än den anställde beskattas för.

Justering kan också bli aktuell om en tjänstebostad är större än vad den anställde och hennes familj behöver på grund av omfattande representation.

Ansökan görs skriftligen, någon särskild blankett finns inte.


Värdering i inkomstdeklarationen

Förmån av fri eller subventionerad bostad värderas i inkomstdeklarationen till marknadsvärdet. Förmånsvärdet räknas per kvadratmeter bostadsyta. Med bostadsyta menas det som kallas boutrymme vid fastighetstaxeringen.

Skatteverket har lämnat rekommendationer om hur marknadsvärdet kan beräknas i vissa fall, se nedan.

Lägenheter i flerfamiljshus

För bostäder i flerfamiljshus har Skatteverket tagit fram tabeller som anger hyresnivåer (inklusive uppvärmning) i olika områden. För andra orter än Stockholm anges hyresnivåerna per kvm för normalstora lägenheter (70 kvm).

Skatteverkets hyresnivåtabeller:

För den del av lägenheten som är större än 70 kvm ska tabellvärdet räknas om enligt följande omräkningstabell:

Kvm Omräkningstal
71 - 120 90%
121 - 200 85%
201 - 80%

Siv hyr en lägenhet på 180 kvm av sin arbetsgivare för 3 400 kr i månaden, dvs 40 800 kr per år. Hyreshuset ligger i centrala Hudiksvall och har värdeår 1987. Hyresvärdet för en normalstor lägenhet är enligt Skatteverkets hyresnivåtabell i detta fall 1 010 kr/kvm. Förmånsvärdet ska justeras enligt omräkningstabellen ovan, vilket innebär att hyresvärdet blir

70 x 1 010 = 70 700 kr
50 x 1 010 x 90% = 45 450 kr (dvs för den del av lägenheten som är mellan 70 och 120 kvm)
60 x 1 010 x 85% = 51 510 kr (dvs för den del av lägenheten som är mellan 120 och 200 kvm)
Totalt 167 660 kr

Bostadsförmånsvärdet som Siv ska ta upp i sin deklaration blir därmed
167 660 - 40 800 = 126 860 kr.

Villor

För bostäder i villor saknas oftast fungerande hyresmarknader. Bostadsförmånsvärdet får i dessa fall beräknas utifrån hyresnivåerna hos bostadsföretagen på orten (enligt tabellerna ovan) med hänsyn till omständigheter som storlek, läge, ålder, standard m.m. Om det inte finns särskild skäl bör hyresvärdet för en bostad i villa dock inte beräknas utifrån äldre flerfamiljshus än åttiotalshus.

Skatteverkets ställningstagande 2019-10-22, Dnr 202 412591-19/111

Villor (tidigare bestämmelser)

Tidigare kunde bostadsförmånsvärden för villor i Stockholm och Göteborg beräknas till en andel av fastighetens taxeringsvärde. Inför taxeringen 2010 och 2011 har Skatteverket inte gjort några undersökningar av hyreskontrakt i dessa områden och denna metod får därför inte användas längre.

Vid taxeringen 2009 fick bostadsförmånsvärdet (exklusive uppvärmning) beräknas till 6% av fastighetens taxeringsvärde i Stockholms län. I Göteborgsområdet fick bostadsförmånsvärdet (exklusive uppvärmning) beräknas till 7% av fastighetens taxeringsvärde för 2008 i följande kommuner:

  • Ale
  • Göteborg
  • Härryda
  • Kungsbacka
  • Kungälv
  • Lerum
  • Mölndal
  • Partille
  • Stenungsund
  • Öckerö

Kjelle har ett fåmansföretag som äger den villa han bor i. Fastigheten ligger i Edsviken, Sollentuna och har ett taxeringsvärde på 6 milj kr. Uppvärmningskostnaderna för 2008 var 20 000 kr. Bostadsförmånsvärdet som Kjelle ska ta upp i sin deklaration 2009 blir 6% x 6 000 000 + 20 000 = 380 000 kr.

SINK-beskattning

Om ett svensk företag tillfälligt anlitar utländsk arbetskraft och erbjuder gratis bostad under tiden uppkommer ingen förmånsbeskattning för fri bostad. Det gäller oavsett om arbetsgivaren tillhandahåller logi eller mot kvitto betalar den anställde för t ex hotellnätter. Tillfällig anställning anses vara under max 6 månader. Om den anställde får fri logi under en längre tid än så, är bostadsförmånen skattepliktig.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer