Artikel 2004-01-28 Skriv ut

Deklarationsplikt

Fysiska personer

För fysiska personer och dödsbon ska inkomstdeklarationen för 2019 vara inlämnad till Skatteverket senast 4 maj 2020.

Du måste deklarera 2020 om du

 • bott i Sverige under hela beskattningsåret och haft förvärvsinkomst (tjänsteinkomst och/eller inkomst av aktiv näringsverksamhet) på 19 670 kr eller mer år 2019 (20 008 kr eller mer för 2020)
 • haft kapitalinkomster på minst 200 kr där inte preliminär A-skatt dragits på hela beloppet. Med kapitalinkomst menas ränta, utdelning, kapitalvinst, vissa uthyrningsinkomster mm
 • fått utdelning på aktier eller vinst vid försäljning av aktier i ett fåmansföretag som du ska ta upp som inkomst av tjänst eller om du fått andra ersättningar eller förmåner från ett fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag som du ska ta upp som inkomst av tjänst
 • om du fått inkomst av passiv näringsverksamhet på sammanlagt 100 kr eller mer
 • bott i Sverige bara en del av året och om du haft en inkomst på 100 kr eller mer
 • ägt en fastighet (t ex en villa, fritidsfastighet eller tomt) eller en del av en fastighet under beskattningsåret
 • ska lämna uppgifter om återköp (skalbolag)
 • fått föreläggande om att lämna deklaration.

Observera att dessa regler även gäller för barn och ungdomar. Det innebär att exempelvis sommarjobbande ungdomar kan bli deklarationsskyldiga om de tjänar tillräckligt mycket pengar.

Dödsbon

Ovanstående regler gäller även för dödsboet efter en person som avlidit under inkomståret. Dödsbon efter personer som avlidit året före inkomståret ska lämna självdeklaration om

 • dödsboet haft kapitalinkomst där inte preliminär A-skatt dragits och/eller förvärvsinkomst på sammanlagt 100 kr eller mer
 • dödsboet ägt en fastighet eller en del av en fastighet
 • ska lämna uppgifter om återköp (skalbolag).

Vissa dödsbon behöver inte deklarera. Det gäller dödsbon som inte ägt någon fastighet och som inte har haft några andra inkomster än kapitalinkomster där preliminärskatt har dragits av (t ex på räntor och utdelningar). De flesta dödsbon behöver därmed inte deklarera eftersom inkomsterna ofta bara består av bankräntor.

Juridiska personer (utom dödsbon)

För juridiska personer (utom dödsbon) gäller följande deklarationsdatum för räkenskapsår som börjat 1 februari 2012 eller senare:

Bokslutsdatum Deklaration på pappersblankett Elektronisk deklaration*
31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 1 november 1 december
31/5 eller 30/6 15 december 15 januari
31/7 eller 31/8 1 mars 1 april
30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 1 juli 1 augusti

*För att få den extra månadens respit vid elektronisk inkomstdeklaration måste alla bilagor lämnas via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring. Dessutom måste Inkomstdeklaration 2 sid 1 lämnas via e-tjänsten Inkomstdeklaration 2. För ideella föreningar, stiftelser och handelsbolag/kommanditbolag finns ingen motsvarighet till e-tjänsten Inkomstdeklaration 2, vilket innebär att huvudblanketten inte kan lämnas elektroniskt utan måste lämnas på papper. Enligt Skatteverket får dessa ändå respit med den extra månaden om samtliga bilagor lämnas via e-tjänsten Filövering.

Se även Aktuella datum.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer