Artikel 2003-12-30 Skriv ut

Dubbel bosättning

Om du har flyttat till en ny arbetsort men har kvar din gamla bostad, kan du i vissa fall få avdrag för dubbel bosättning. Avståndet mellan den gamla bostaden och den nya arbetsorten måste vara längre än 50 km. Avdraget kan endast göras i inkomstslaget tjänst.

Tidsgränser

Om du är ensamstående kan du få avdrag för dubbel bosättning under högst två år.

Är du gift eller sambo kan du få avdrag i upp till fem år om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet. Avdragstiden kan förlängas ytterligare om det finns särskilda skäl.

Avdragsbelopp

Om förutsättningarna är uppfyllda kan du få avdrag för den faktiska ökningen av bostadskostnaden plus ökade levnadskostnader. Avdrag för ökade levnadskostnader får endast göras under den första månaden av den dubbla bosättningen.

Avdraget för ökade levnadskostnader är antingen den faktiska kostnadsökningen för måltider och småutgifter eller ett schablonavdrag per hel dag som är förenad med övernattning.

Inkomstår Schablonavdrag / dag
2020 72 kr
2019 69 kr
2018 69 kr
2017 66 kr

Reducering vid fri kost

Har du fått fria måltider ska avdraget reduceras (se Traktamenten inom Sverige och Utlandstraktamenten):

Reducering för: 2020 2019 2018 2017
Frukost, lunch och middag 64 kr 62 kr 62 kr 59 kr
Lunch och middag 50 kr 48 kr 48 kr 46 kr
Lunch eller middag 25 kr 24 kr 24 kr 23 kr
Frukost 14 kr 14 kr 14 kr 13 kr

Dubbel bosättning utomlands

För att få avdrag för dubbel bosättning utomlands krävs att din inkomst av tjänst beskattas i Sverige. Detsamma gäller när du gör avdrag för ökade levnadskostnader.

Vid dubbel bosättning utomlands är schablonavdraget för ökade levnadskostnader 30% av Skatteverkets normalbelopp för det aktuella landet (se Utlandstraktamenten).

Om du fått fria måltider ska avdraget minskas med följande procentsatser:

Reducering för:
Frukost, lunch och middag 85%
Lunch och middag 70%
Lunch eller middag 35%
Frukost 15%

Regler t o m inkomståret 2007

Till och med beskattningsåret 2007 var förutsättningen för avdrag

  • att din make eller sambo har en fast anställning på den gamla bostadsorten och inte kan få ett likvärdigt arbete på den nya orten, eller
  • att det är svårt skaffa en fast bostad på den nya orten, eller
  • någon annan särskild omständighet.

Från och med beskattningsåret 2008 är kravet på att dessa förutsättningar ska vara uppfyllda slopade.

Avdragstiden för ensamstående var högst ett år till och med beskattningsåret 2007. För gifta och sambor var avdragstiden begränsad till tre år.

Avdrag för ökade levnadskostnader fick t o m beskattningsåret 2007 göras under hela den dubbla bosättningen.

Se även Hemresor och Tillfälligt arbete.

SKV A 2019:24

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer