Artikel 2004-01-26 Skriv ut

Egenavgifter

Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomst av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt, se Särskild löneskatt.

Följande procentsatser för egenavgifter vid aktiv näringsverksamhet gäller för:

Beskattningsåret 2020 (deklaration 2021)

Karensdagar
1 7 14 30 60 90
Normal nivå 29,25% 28,97% 28,87% 28,67% 28,43% 28,25%
För pensionärer gäller följande avgifter:
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 - 1954 10,21%
Födda 1955 - 1958 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 8 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar. 8 prisbasbelopp är 378 400 kr under 2020.

Beskattningsåret 2019 (deklaration 2020)

Karensdagar
1 7 14 30 60 90
Normal nivå 29,30% 28,97% 28,88% 28,68% 28,44% 28,27%
För pensionärer gäller följande avgifter:
Födda 1937 och tidigare 0%*
Födda 1938 - 1953 10,21%*
Födda 1954 - 1958 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%*
* plus särskild löneskatt 6,15% för den del av inkomsten som hör till perioden 1 januari 2019 - 30 juni 2019.

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 8 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar. 8 prisbasbelopp är 372 000 kr under 2019.

Beskattningsåret 2018 (deklaration 2019)

Karensdagar
1 7 14 30 60 90
Normal nivå 29,33% 28,97% 28,88% 28,64% 28,35% 28,15%
För pensionärer gäller följande avgifter:
Födda 1937 och tidigare 6,15%*
Födda 1938 - 1952 16,36%*
Födda 1953 - 1957 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 16,36%*
* varav särskild löneskatt 6,15%.

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 8 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar. 8 prisbasbelopp är 364 000 kr under 2018.

Beskattningsåret 2017 (deklaration 2018)

Karensdagar
1 7 14 30 60 90
Normal nivå 29,29% 28,97% 28,88% 28,62% 28,31% 28,09%
För pensionärer gäller följande avgifter:
Födda 1937 och tidigare 6,15%*
Födda 1938 - 1951 16,36%*
Födda 1952 - 1956 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 16,36%*
* varav särskild löneskatt 6,15%

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar. 7,5 prisbasbelopp är 336 000 kr under 2017.

Beskattningsåret 2016 (deklaration 2017)

Karensdagar
1 7 14 30 60 90
Normal nivå 29,35% 28,97% 28,88% 28,56% 28,22% 27,96%
Ungdomar födda 1991 och senare (t o m 31 maj) 23,97% 23,69% 23,63% 23,40% 23,15% 22,96%
För pensionärer gäller följande avgifter:
Födda 1937 och tidigare 6,15%*
Födda 1938 - 1950 16,36%*
Födda 1951 - 1955 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 16,36%*
* varav särskild löneskatt 6,15%

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar. 7,5 prisbasbelopp är 332 250 kr under 2016.

Beskattningsåret 2015 (deklaration 2016)

Karensdagar
1 7 14 30 60 90
Normal nivå 29,19% 28,97% 28,87% 28,69% 28,46% 28,29%
För ungdomar gäller följande avgifter under 2015:
Karensdagar
Födda 1 7 14 30 60 90
1 jan - 30 april 1989 och senare 14,93% 14,88% 14,85% 14,81% 14,75% 14,71%
1 maj - 31 juli 1990 - 1991 14,93% 14,88% 14,85% 14,81% 14,75% 14,71%
1 maj - 31 juli 1992 och senare 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%
1 aug - 31 dec 1990 och senare 23,85% 23,69% 23,62% 23,49% 23,32% 23,20%
För pensionärer gäller följande avgifter:
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 - 1949 10,21%
Födda 1950 - 1954 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej ungdomar och pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar. 7,5 prisbasbelopp är 333 750 kr under 2015.

Beskattningsåret 2014 (deklaration 2015)

Karensdagar
1 7 14 30 60 90
Normal nivå 29,14% 28,97% 28,88% 28,71% 28,49% 28,34%
Födda 1988 och senare 14,93% 14,89% 14,86% 14,82% 14,77% 14,73%
För pensionärer gäller följande avgifter:
Födda 1937 och tidigare 0%
Födda 1938 - 1948 10,21%
Födda 1949 - 1953 (vid uttag av hel ålderspension hela året) 10,21%

Dessutom får egenavgifterna sättas ned med 7,5 procentenheter i vissa fall (gäller ej ungdomar och pensionärer). Se nedan.

På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar. 7,5 prisbasbelopp är 333 000 kr under 2014.


7 karensdagar gäller om något val av annan karenstid inte gjorts.


Egenavgifterna består av följande delar:
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60% 0,60% 0,70% 0,70% 1,17% 1,17% 1,17%
Sjukförsäkringsavgift1 3,64% 3,64% 4,44% 4,44% 4,94% 4,44% 4,44%
Arbetsskadeavgift 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60%
Arbetsmarknadsavgift 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,37%
Allmän löneavgift 11,62% 11,62% 10,72% 10,72% 9,65% 10,15% 9,88%
Summa 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97%
1 För den som har en karenstid på 7 dagar. Se Sjukförsäkringsavgift om annan karenstid valts.

Ålderspensionärer

För aktiva näringsidkare som vid årets början är 65 år eller äldre eller har haft hel allmän pension (ålderspension) hela året gäller speciella regler.

Från och med 1 juli 2019 gäller följande:

 • Personer födda 1937 och tidigare betalar inga avgifter alls på inkomst av aktiv näringsverksamhet.
 • Personer som är födda 1938 och senare ska betala ålderspensionsavgift 10,21% på inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Från och med beskattningsåret 2016 till och med 30 juni 2019 gäller följande:

 • Personer födda 1937 och tidigare ska betala särskild löneskatt med 6,15% på inkomst av aktiv näringsverksamhet.
 • Personer som är födda 1938 och senare ska betala ålderspensionsavgift 10,21% plus särskild löneskatt 6,15%, dvs sammanlagt 16,36% i socialavgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Personer som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning någon del av beskattningsåret betalar bara ålderspensionsavgift 10,21%.

Med allmän pension menas inkomstpension, premiepension och (för vissa) garantipension.

Inkomståren 2008 till och med 2015 betalar personer födda 1937 och tidigare inga avgifter alls på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Tidigare skulle dessa betala särskild löneskatt med 24,26% istället för egenavgifter.

Inkomståren 2007 till och med 2015 betalar personer som är födda 1938 och senare enbart ålderspensionsavgift 10,21% på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Om räkenskapsåret omfattade en del av år 2006 tillkom 16,16% i särskild löneskatt för denna del av inkomsten.

Se även Särskild löneskatt.

Nedsättning av egenavgifterna

Egenavgifterna på inkomst av näringsverksamhet får sättas ned i vissa fall. Från och med 1 januari 2014 är nedsättningen 7,5% (om beskattningsåret omfattar en del av 2013 ska inkomsten proportioneras).

Nedsättningen gäller dock bara om överskottet av näringsverksamheten överstiger 40 000 kr. Är överskottet lägre får man ingen nedsättning alls. Den högsta nedsättning som går att få är 15 000 kr från och med beskattningsåret 2014, dvs vid ett överskott på 200 000 kr.

Personer fyllda 65 år omfattas inte av reglerna om nedsättning. Detsamma gäller personer som under hela året tagit ut hel allmän pension. Ungdomar som under hela beskattningsåret har fått ungdomsrabatt på egenavgifterna omfattas inte heller av dessa regler.


Tidigare bestämmelser:

Beskattningsåren 2008 till och med 2013 fick nedsättning av egenavgifterna göras med 5% av avgiftsunderlaget för egenavgifter. Den högsta nedsättning som gick att få var 10 000 kr. För delägare i handelsbolag och enkla bolag gällde till och med beskattningsåret 2013 ett sammanlagt tak för nedsättningen på 20 000 kr per år och bolag. Från och med 2014 är denna begränsning slopad.

Inkomståret 2007 fick nedsättning av egenavgifterna göras med 2,5 procentenheter, dock med maximalt 4 500 kr per år. Nedsättningen gällde bara om överskottet av näringsverksamheten överstiger 40 000 kr (liksom idag). I handelsbolag fick egenavgifterna minskas med sammanlagt högst 18 540 kr under inkomståret 2007.

Inkomståret 2006 fick egenavgifterna sättas ned med 5 procentenheter, dock med maximalt 9 000 kr per år. I handelsbolag fick egenavgifterna minskas med sammanlagt högst 37 080 kr inkomståret 2006.

Regional nedsättning i stödområdet

Företag som har driftställe i stödområde kan få nedsättning med 10%, dock med maximalt 18 000 kr per år.

Avgifterna får aldrig understiga ålderspensionsavgiften (10,21%).

Observera att nedsättningen inte omfattar alla branscher. Företag inom sektorerna vattenbruk och fiske, vissa jordbruk, samt transport är uteslutna på grund av EG:s statsstödsregler. Enligt Skatteverket kan SCB:s SNI-koder (www.scb.se) användas för att bedöma om verksamheten är undantagen från regional nedsättning. Följande näringsgrenar är undantagna:

 • Jordbruk (utom avbytarverksamhet, som ger rätt till stöd), SNI-grupp 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 och 01.5
 • Fiskeri- och vattenbruk, SNI-grupp 03
 • Transport (utom resebyråverksamhet och post- och telekommunikation, som ger rätt till stöd):
 • - järnvägstransport, SNI 49.1 och 49.2

  - övriga landstransporter, SNI 49.3 och 49.4

  - sjötransporter, SNI 50.1, 50.2, 50.3 och 50.4

  - lufttransporter, SNI 51.1 och 51.2 (ej 51.200 - rymdfart).

När det gäller jordbruk är det normalt bara avbytarverksamhet som kan ge rätt till regional nedsättning av egenavgifterna.

Eftersom det regionala företagsstödet är ett s k försumbart stöd (stöd av mindre betydelse) så måste du själv hålla reda på om du har fått andra försumbara stöd. Du kan maximalt få försumbara stöd på 200 000 euro (ca 1 800 000 kr) under en treårsperiod. För jordbruks- och fiskerisektorn är beloppsgränserna lägre. Se artikel 11:93.

För näringsidkare med anställda gäller särskilda regler, se Arbetsgivaravgifter.

Stödområde

Följande kommuner ingår i stödområdet:

Norrbottens län: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarbyns församlingar i Bodens kommun och fd Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län: Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Bräcke, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län: Torsby kommun.

Ungdomar (tidigare bestämmelser)

Från och med 1 juni 2016 är nedsättningen av socialavgifter för ungdomar slopad.

Under perioden 1 augusti 2015 till och med 31 maj 2016 består egenavgifterna för ungdomar under 25 år av hela ålderspensionsavgiften och 18/25 av övriga avgifter.

För perioden 1 maj 2015 – 31 juli 2015 gäller följande:

 • Ungdomar som är yngre än 23 år vid årets ingång betalar enbart ålderspensionsavgiften.
 • Ungdomar som fyllt 23 år men inte 25 år betalar hel ålderspensionsavgift och 18/25 av övriga avgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet.
 • Ungdomar som fyllt 25 år vid årets ingång betalar fulla egenavgifter (se Normal nivå i tabellen ovan).

Under perioden 1 januari 2009 till och med 30 april 2015 betalade ungdomar som är yngre än 26 år vid årets ingång hel ålderspensionsavgift, men bara en fjärdedel av övriga avgifter på inkomst av aktiv näringsverksamhet.

För inkomståret 2008 var egenavgifterna för ungdomar som vid årets ingång var fyllda 18 men inte 25 år 20,45% (19,82% / 19,49% för 3 respektive 30 karensdagar).

För inkomståret 2007 betalade ungdomar 21,99% i egenavgifter för perioden 2007-07-01 – 2007-12-31 (21,12% / 20,68% för 3 respektive 30 karensdagar).


Se även Schablonavdrag för egenavgifter och särskild löneskatt

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer