Artikel 2004-01-14 Skriv ut

Expansionsfond

Enskilda näringsidkare och människor som är delägare i handelsbolag kan fondera vinster till en låg beskattning. Det innebär att vinster som inte tas ut ur verksamheten beskattas ungefär som i ett aktiebolag.

Fonderingen görs i deklarationen genom en avsättning av vinstmedel, s k expansionsfond, som enbart beskattas med en statlig expansionsfondsskatt.

Expansionsfondsskatt fr o m Procentsats
2021-01-012 20,6%
2013-01-011 22%
2009-01-01 26,3%
1994-01-01 28%

1Vid deklarationen 2014 ska tidigare gjorda avsättningar anses återförda enligt de regler som gäller t o m 2012-12-31 och genast åter avsatta enligt de regler som gäller fr o m 2013-01-01.

2Vid deklarationen 2022 ska tidigare gjorda avsättningar anses återförda enligt de regler som gäller t o m 2020-12-31 och genast åter avsatta enligt de regler som gäller fr o m 2021-01-01.


Om expansionsfonden minskas så ska minskningen tas upp som en intäkt i verksamheten med skatt och egenavgifter. Samtidigt får näringsidkaren tillbaka den tidigare inbetalda expansionsfondsskatten.

En ökning av expansionsfond får inte leda till ett underskott i verksamheten. Därför får avdraget inte vara högre än att resultatet blir 0 kr.

Tak för expansionsfonden

Det finns regler om hur stor expansionsfonden totalt får vara:

I enskild näringsverksamhet kopplas det högsta tillåtna expansionsfondsbeloppet till det egna kapitalet i näringsverksamheten. Den totala expansionsfonden får inte vara större än ett takbelopp som beräknas på blankett N6.

Takbeloppet innebär att expansionsfonden inte får vara större än 128,21% av

  • det egna kapitalet vid beskattningsårets slut
  • plus underskott under beskattningsåret, som inte har kvittats mot andra inkomster.

Från och med 2021-01-01 är takbeloppet 125,94%.

(Takbeloppet var 135,69% till och med taxeringen 2013 och 138,89% till och med taxeringen 2009.)

Hos delägare i handelsbolag beräknas takbeloppet utifrån den justerade anskaffningsutgiften istället för det egna kapitalet. Detta görs på deklarationsblankett N3A.

Se även Räntefördelning.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer