Artikel 2003-12-30 Skriv ut

Fastighetsskatt

Fastighetsskatten ska fr o m 2008 betalas av den som äger fastigheten vid årets ingång. Underlaget för fastighetsskatten är taxeringsvärdet.

För följande typer av fastigheter ska fastighetsskatt betalas:

Skatt
Småhus under uppförande 1,00%
Ägarlägenhet under uppförande 1,00%
Hyreshus under uppförande 0,4%
Obebyggd tomtmark för hyreshus 0,4%
Övrig tomtmark (dock ej till uppförda småhus) 1,00%
Industrienheter 0,50%
Vindkraftverk 0,2%
Kommersiella lokaler 1,00%

För vattenkraftverk gäller följande procentsatser:

Fastighetsskatt för Skatt
2017 2,2%
2018 1,6%
2019 1,0%
2020 0,5%

Bostäder - äldre bestämmelser

Från och med 1 januari 2008 är fastighetsskatten på bostäder ersatt med en kommunal Fastighetsavgift. För inkomståret 2007 (taxeringen 2008) gällde följande procentsatser för fastighetsskatt:

Småhus 1%
Hyreshus (bostadsdelar) 0,40%

Det var ingen fastighetsskatt på nybyggda hus de första fem åren efter byggåret. De följande fem åren var det halv fastighetsskatt.

Småhus

Följande procentsatser för fastighetsskatt gällde tidigare:

Taxeringsår Byggår Skatt
2004 - 92 1,00%
93 - 97 0,50%
98 - 0,00%
2005 - 93 1,00%
94 - 98 0,50%
99 - 0,00%
2006 - 94 1,00%
95 - 99 0,50%
00 - 0,00%
2007 - 95 1,00%
96 - 00 0,50%
01 - 0,00%

En särskild Begränsningsregel för fastighetsavgift innebär att uttaget av fastighetsskatt för permanentbostäder i vissa fall begränsas. Fastighetsskatten på markvärde för småhus maximeras 2006-2007 (taxeringarna 2007-2008) till 2 kr per kvadratmeter eller högst 5 000 kr om det är lägre. Dessa regler är slopade fr o m inkomståret 2008.

För utländska fastigheter är underlaget 75% av marknadsvärdet. För småhus på lantbruksenheter räknas fastighetsskatten på bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet, dvs den del som räknas som privatbostad.

Fr o m 2008 är fastighetsskatten på utländska bostäder avskaffad. Någon fastighetsavgift ska inte heller betalas för dessa.

Hyreshus (bostadsdelar)

Följande procentsatser för fastighetsskatt gällde tidigare:

Taxeringsår Byggår Skatt
2003 - 91 0,50%
92 - 96 0,25%
97 - 0,00%
2004 - 92 0,50%
93 - 97 0,25%
98 - 0,00%
2005 - 93 0,50%
94 - 98 0,25%
99 - 0,00%
2006 - 94 0,50%
95 - 99 0,25%
00 - 0,00%
2007 - 95 0,50%
96 - 00 0,25%
01 - 0,00%

Dämpningsregel för fastighetsskatt

Från och med inkomståret 2008 (taxeringen 2009) är dämpningsregeln slopad.

Regeln innebar att en höjning av taxeringsvärdet inte slog igenom på fastighetsskatten på en gång. Istället höjdes underlaget för fastighetsskatt stegvis över treårsperioden, dvs med en tredjedel av höjningen per år.

Om taxeringsvärdet hade sänkts gällde det sänkta värdet dock omgående, om inte dämpningsregeln gav ett lägre underlag för fastighetsskatten.

Regeln gällde småhusenheter, bostadsdelen av hyreshusenheter samt småhus med tomtmark på lantbruksenheter.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer