Artikel 2003-12-30 Skriv ut

Förbehållsbelopp

Kronofogden kan ålägga arbetsgivare att göra avdrag från den anställdes lön och redovisa beloppet till myndigheten. Detta kallas löneutmätning.

Förbehållsbeloppet är det belopp som undantas vid löneutmätningen. Beloppet består dels av den del av lönen som ska täcka boendekostnader, och dels den del av lönen som motsvarar det normalbelopp som fastställs varje år av Kronofogden. Normalbeloppet ska täcka nödvändiga levnadskostnader utöver bostadskostnaderna. Normalbeloppen nedan gäller per månad.

2020 2019 2018 2017 2016
Tillägg för varje barn över 6 år 3 055 3 007 2 940 2 891 2 857
Tillägg för varje barn t o m 6 år 2 654 2 612 2 554 2 512 2 482
Sammanboende makar/sambor 8 264 8 133 7 952 7 820 7 729
Ensamstående 5 002 4 923 4 814 4 734 4 679

Kronofogden skickar ett beslut om löneutmätning till arbetsgivaren där det framgår hur mycket av lönen som ska utmätas och hur mycket den anställde har rätt att behålla. Denna summa har den anställde alltid rätt att få ut. Den anställde och borgenären får även de ett beslut om utmätning skickat till sig.

Som arbetsgivare ska du kontrollera att beslutet grundar sig på rätt inkomst. Du ska också kontrollera att pengarna räcker till utmätningen vid t ex sjukskrivning. Annars ska du kontakta Kronofogden.

KFMFS 2019:1

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer