Artikel 2004-01-04 Skriv ut

Gåvor till anställda

Följande gåvor är skattefria för de anställda (beloppen är inklusive moms):

2019 2018 2017 2016 2015 2014
Julgåva 450 kr 450 kr 450 kr 450 kr 450 kr 450 kr
Jubileumsgåva 1 350 kr 1 350 kr 1 350 kr 1 350 kr 1 350 kr 1 350 kr
Minnesgåva (t ex 50-årsdag) 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr

Observera att värdena är gränsbelopp, dvs om gåvans värde överstiger dessa belopp är hela gåvan skattepliktig. Skattefriheten gäller inte gåvor som ges i pengar.

Med jubileumsgåva menas gåva till anställda när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-års jubileum etc. Minnesgåvor kan lämnas till varaktigt anställda vid en särskild högtidsdag (t ex 50-årsdag), eller efter en längre tids anställning (25 år eller mer). En minnesgåva kan även lämnas när anställningen upphör. En anställd kan få två skattefria minnesgåvor under sin anställning varav en ska lämnas när anställningen upphör. Med varaktigt anställda menas, enligt Skatteverket, anställda som sammanlagt har varit anställda minst sex år.

SKV A 2018:34, SKV A 2017:25

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer