Artikel 2004-01-04 Skriv ut

Hemresor

Arbetar du på en annan ort än där du bor får du dra av kostnaden för en hemresa i veckan. Reglerna gäller enbart inkomstslaget tjänst (inte näringsverksamhet).

Förutsättningen är

  • att avståndet mellan bostaden och arbetsorten är större än 50 km och
  • att du övernattar på arbetsorten.

Du får bara dra av kostnader för hemresor inom EU/EES.

Normalt får du bara dra av kostnaden för billigaste färdsätt. Finns det inga bra allmänna kommunikationer får du om du åker bil dra av 18,50 kr per mil för inkomståret 2019 och 2020. Detta gäller dock inte om du har förmånsbil.

Om du har förmånsbil och själv betalar drivmedlet för privatkörningen får du för inkomståret 2019 och 2020 dra av 9,50 kr per mil (6,50 kr för diesel)för hemresorna.

Resor till bostaden i samband med helger under en pågående tjänsteresa räknas som hemresor och inte som resor i tjänsten. Har du fått traktamente under helgen är denna ersättning skattepliktig. Detsamma gäller om du fått reseersättning för sådana hemresor.

Observera att avdragsbegränsningen för resor till och från arbetet inte gäller för hemresor, utan dessa är avdragsgilla från första kronan. Avdraget görs i ruta 2.3 i inkomstdeklarationen.

SKV M 2017:15

Se även Tillfälligt arbete, Dubbel bosättning och Resor till och från arbetet

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer