Artikel 2007-12-19 Skriv ut

RUT-avdrag

Fysiska personer som har utgifter för hushållsarbete kan få en skattereduktion (s k RUT-avdrag).

Skattereduktion för hushållsarbete

Reglerna om RUT-avdrag gäller från och med 1 juli 2007 och är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete (HUS-avdrag). Den andra delen av systemet är ROT-avdrag.

Skattereduktionen motsvarar 50% av arbetskostnaden (inkl moms), dock högst 50 000 kr/person och beskattningsår från och med 2019 (25 000 kr/person och beskattningsår till och med 2018, förutom för personer fyllda 65 år vid årets ingång som även tidigare hade ett tak på 50 000 kr. Under inkomståren 2008-2015 var taket 50 000 kr. Inkomståret 2007 var det 25 000 kr).

Skattereduktion = 50% x arbetskostnaden

Beloppet gäller sammanlagt för ROT och RUT. De grundläggande villkoren för ROT- och RUT-tjänster är också gemensamma.

Personer under 18 år kan inte få någon skattereduktion.

F-skattsedel och andra krav

För att få skattereduktion ska den som utför arbetet ha F-skattsedel (se dock Köp av privatpersoner nedan). Det är också ett krav att arbetet ska vara hänförligt till den sökandes eller dennes förälders hushåll (föräldern måste vara bosatt i Sverige).

Arbetet får inte ha utförts av någon närstående. Till och med 30 juni 2009 gällde även att arbetet inte fick ha utförts av ett företag som, direkt eller indirekt, ägs av sökanden eller någon närstående.

Utgifter för material, utrustning och resor får inte ligga till grund för skattereduktion. Man kan alltså bara få skattereduktion för arbetskostnaden.

Från och med 1 januari 2020 krävs att betalningen för arbetet har gjorts elektroniskt, t ex genom kontokort, inbetalningskort, Bank ID eller Swish, se 19:337.

Hushållsarbete

Hushållsarbetet ska normalt vara utfört i eller i nära anslutning till bostaden. Följande arbeten kan ge skattereduktion:

 • Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete
 • Flyttstädning
 • Vård av kläder och hemtextilier
 • Barnpassning
 • Annan omsorg och tillsyn än barnpassning
 • Snöskottning
 • Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning

Från och med 1 augusti 2016 omfattas även följande arbeten av skattereduktionen (se 16:2):

 • Beskärning och borttagande av träd och buskar
 • Flytt av bohag mellan bostäder.
 • Vissa IT-tjänster.

Från och med 1 januari 2017 omfattas även följande arbeten av skattereduktionen (se 16:284):

 • Reparation och underhåll av vitvaror.

Matlagning i bostaden samt mer avancerat städarbete (t ex rengöring av inomhuspool) gav rätt till skattereduktion till och med 31 december 2015. Under perioden 1 januari 2013 till och med 31 juli 2015 gav även läxhjälp skattereduktion.

Se även artikel 07:157 och 12:306.

Fakturamodell

RUT-avdraget ges enligt den s k fakturamodellen. Denna innebär att en privatperson som köper en hushållstjänst av ett företag med F-skattsedel ska komma överens med säljaren om att endast betala hälften av arbetskostnaden, dvs att en preliminär skattereduktion ges redan vid köpet av tjänsterna. Se artikel 09:77.

Om arbetet betalas i förskott vid ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast 31 januari året efter det år förskottet betalades för att det ska vara möjligt att få skattereduktionen. Dessutom måste ansökan om utbetalning från Skatteverket ha lämnats senast vid denna tidpunkt.

Från och med 1 april 2015 ska ansökan om utbetalning lämnas elektroniskt och innehålla fler uppgifter än tidigare, se artikel 14:315.

Hushållsförmån

Det går att få skattereduktionen även om man inte själv bekostat tjänsterna, utan har denna typ av tjänster som löneförmån.

Till och med inkomståret 2015 ska förmånsvärdet inte räknas med i underlaget för skatteavdrag. Från och med inkomståret 2016 ska förmånsvärdet ingå i underlaget för skatteavdrag, men skatteavdraget ska därefter reduceras med 50% av RUT-förmånsvärdet, dock högst med 25 000 kr per år.

Om den anställde har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång ska skatteavdraget dock reduceras med högst 50 000 kr istället för 25 000 kr.

I kontrolluppgiften ska arbetsgivaren lämna uppgift om underlag för skattereduktion avseende ROT- och RUT-tjänster, och hur stor del av underlaget som avser RUT-tjänster.

Se artikel 07:293.

Köp från privatpersoner

Från och med 1 juli 2009 är det möjligt för en privatperson att få skattereduktion vid köp av hushållstjänster från en privatperson utan F-skattsedel och som inte är momsskyldig. Skattereduktionen kommer i detta fall att motsvara de redovisade arbetsgivaravgifterna.

För att få skattereduktionen måste man lämna in en förenklad skattedeklaration och redovisa arbetsgivaravgifter på ersättningen. Ett belopp motsvarande arbetsgivaravgifterna tillgodoräknas då som preliminär skattereduktion.

En förenklad skattedeklaration får endast lämnas av en fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning till en annan fysisk person. Den förenklade skattedeklarationen ska lämnas för varje månad som man betalar ut ersättning för utfört arbete.

Köparen begär den slutliga skattereduktionen, som motsvarar de redovisade arbetsgivaravgifterna, i sin självdeklaration. Denna kvittas då normalt mot den preliminära skattereduktionen.

Minst 1 000 kr

Till och med inkomståret 2008 krävdes inköp av hushållstjänster för minst 1 000 kr (inklusive moms) under året för att få skattereduktion.

Se även ROT-avdrag.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer