Artikel 2004-01-14 Skriv ut

Arbetsgivaravgifter

Följande procentsatser gäller för arbetsgivaravgifterna:

2022 2021 2020
Normal nivå 31,42% 31,42% 31,42%
Födda 1937 och tidigare 0% 0% 0%
Födda 1938 - 1953 10,21% 10,21% 10,21%
Födda 1954 10,21% 10,21% 10,21%
Födda 1955 10,21% 10,21% 31,42%
Födda 1956 10,21% 31,42% 31,42%
Ungdomar 15-17 år 10,21%1 10,21%1 10,21%1
Ungdomar 18-22 år 19,73%1 19,73%1 31,42%
1på lön upp till 25 000 kr per månad.

Arbetsgivaravgifterna består av följande delar:

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,70% 0,70% 1,17%
Sjukförsäkringsavgift 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 4,35% 4,35% 4,85%
Arbetsskadeavgift 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,30%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60%
Arbetsmarknadsavgift 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,64%
Allmän löneavgift 11,62% 11,62% 11,62% 11,62% 10,72% 10,72% 9,65%
Summa 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42%

Ungdomar

Arbetsgivaravgifterna är 10,21% på lön upp till 25 000 kr per månad till ungdomar som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. På lön som överstiger 25 000 kr per månad betalas fulla arbetsgivaravgifter.

En tidsbegränsad nedsättning gäller under perioden 1 januari 2021–31 mars 2023 för ungdomar som fyllt 18 år men inte 23 år vid årets ingång (dvs för 2021 gäller det de som är född 1998-2002 och för 2022 de som är födda 1999-2003) se 21:47. På lön upp till 25 000 kr/månad uppgår arbetsgivaravgifterna under denna period till ålderspensionsavgiften plus nio tjugondelar av de övriga avgifterna och den allmänna löneavgiften, dvs 19,73%. På lön som överstiger 25 000 kr per månad betalas fulla arbetsgivaravgifter.

Under juni–augusti 2021 förstärktes rabatten på arbetsgivaravgiften för 19–23 åringar ytterligare. Denna tillfälliga rabatt innebar att arbetsgivaravgiften blev 10,21% (istället för 19,73%), se 21:223.Regeringen har aviserat att denna sommarrabatt även kommer att ges under juni-augusti 2022, se 21:282.

Ålderspensionärer

För anställda som vid årets ingång är 65 år eller äldre gäller speciella regler:

För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas inga avgifter alls.

För personer födda 1938 och senare ska arbetsgivaren betala ålderspensionsavgift 10,21%.

Se även Särskild löneskatt.

Växa-stöd vid förstagångsanställning

Enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare, som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde, så kallat Växa-stöd.

Nedsättning vid arbete med FoU

Arbetsgivaravgifterna får sättas ned med 10% av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Ålderspensionärer och ungdomar (se ovan) omfattas dock inte av nedsättningen.

Dessutom ska den allmänna löneavgiften sättas ned med 10% på ersättning till personer som arbetar med FoU. Den allmänna löneavgiften ska dock som lägst anses vara 0%, se 20:103.

Det sammanlagda avdraget får vara högst 600 000 kr per koncern och månad, se 21:183.

Villkoret för att en anställd ska omfattas av nedsättningen är att denne har arbetat med forskning och utveckling under minst tre fjärdedelar av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar per månad. Från och med 1 juli 2021 räcker det att den anställde under en månad har arbetar med forskning och utveckling under minst hälften av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar, se 21:183.

Med forskning och utveckling avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte

 • ta fram ny kunskap (forskning), eller
 • använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster och produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana (utveckling).

Nedsättning ska i första hand göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning (se nedan). Nedsättningen får dock inte bli så stort att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Se även 13:301.

Regional nedsättning

I stödområdet gäller fortfarande ett företagsstöd som innebär att arbetsgivaravgifterna får sättas ned. För arbete vid fast driftställe i stödområdet får nedsättning göras med 10 procentenheter. Stödet får beräknas på ett avgiftsunderlag på högst 71 000 kr, dvs stödet kan maximalt bli 10% av 71 000 = 7 100 kr per månad. Nedsättningen får dock aldrig medföra att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21%).

Stödet gäller även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag som har anställda och därmed redovisar både egenavgifter och arbetsgivaravgifter kan totalt få ett företagsstöd med 85 200 kr. I första hand görs avdraget från arbetsgivaravgifterna.

Observera att stödet inte lämnas till alla branscher. Företag inom sektorerna vattenbruk och fiske, vissa jordbruk samt transport är uteslutna på grund av EG:s statsstödsregler. Enligt Skatteverket kan SCB:s SNI-koder (www.scb.se) användas för att bedöma om verksamheten är undantagen från regional nedsättning. Följande näringsgrenar är undantagna:

 • Jordbruk (utom avbytarverksamhet, som ger rätt till stöd), SNI-grupp 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 och 01.5
 • Fiskeri- och vattenbruk, SNI-grupp 03
 • Transport (utom resebyråverksamhet och post- och telekommunikation, som ger rätt till stöd):
 • - järnvägstransport, SNI 49.1 och 49.2

  - övriga landstransporter, SNI 49.3 och 49.4

  - sjötransporter, SNI 50.1, 50.2, 50.3 och 50.4

  - lufttransporter, SNI 51.1 och 51.2 (ej 51.200 - rymdfart).

När det gäller jordbruk är det normalt bara avbytarverksamhet som kan ge rätt till regional nedsättning av egenavgifterna.

Eftersom företagsstödet är ett s k försumbart stöd så måste du själv hålla reda på om du har fått andra försumbara stöd. Du kan maximalt få försumbara stöd på 200 000 euro (ca 1 800 000 kr) under en treårsperiod. Se artikel 11:93.

Du behöver inte ansöka om att få företagsstödet, men om du är osäker på om du har rätt till stödet kan du kontakta Skatteverket.

Stödområde

Följande kommuner ingår i stödområdet:

Norrbottens län: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarbyns församlingar i Bodens kommun och fd Markbyggdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län: Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsund, Bräcke, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län: Torsby kommun.


Se även Kostnadsavdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt, Växa-stöd, Egenavgifter, Särskild löneskatt och Allmän pensionsavgift.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer