Artikel 2004-01-14 Skriv ut

Arbetsgivaravgifter

Följande procentsatser gäller för arbetsgivaravgifterna:

2019 2018 2017 2016
Normal nivå 31,42% 31,42% 31,42% 31,42%
Födda 1937 och tidigare 6,15%* 6,15%* 6,15%* 6,15%*
Födda 1938 - 1953 16,36%*
Födda 1938 - 1952 16,36%*
Födda 1938 - 1951 16,36%*
Födda 1938 - 1950 16,36%*
Ungdomar Se nedan
*varav 6,15% i särskild löneskatt. Se Särskild löneskatt.

Arbetsgivaravgifterna består av följande delar:

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 0,60% 0,70% 0,70% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17%
Sjukförsäkringsavgift 3,55% 4,35% 4,35% 4,85% 4,35% 4,35% 4,35%
Arbetsskadeavgift 0,20% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60%
Arbetsmarknadsavgift 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,91% 2,91%
Allmän löneavgift 11,62% 10,72% 10,72% 9,65% 10,15% 9,88% 9,88%
Summa 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42%
Summa för ungdomar Se nedan Se nedan 15,49% 15,49%

Ålderspensionärer

För anställda som vid årets ingång är 65 år eller äldre gäller speciella regler:

För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas från och med inkomståret 2016 särskild löneskatt med 6,15%. Under inkomståren 2008-2015 betalades inga avgifter alls för dessa löntagare. Före 2008 betalades särskild löneskatt med 24,26%.

För personer födda 1938 och senare ska arbetsgivaren från och med inkomståret 2016 betala ålderspensionsavgift 10,21% och särskild löneskatt med 6,15%, dvs sammanlagt 16,36%. Under inkomståren 2008-2015 betalades enbart ålderspensionsavgift 10,21% för dessa löntagare. Före 2007 skulle arbetsgivaren betala särskild löneskatt med 16,16% samt ålderspensionsavgift 10,21%.

Se även Särskild löneskatt

Växa-stöd vid förstagångsanställning

Enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare, som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde. Enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% behöver betalas på lön upp till 25 000 kr under de första 12 månaderna. Följande villkor ska vara uppfyllda:

 • anställningen ska omfatta minst tre månader i följd
 • arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar/vecka.

För enskilda näringsidkare gäller reglerna från och med 1 januari 2017. Utöver ovanstående villkor ska även följande villkor vara uppfyllda:

 • näringsidkaren ska bedriva aktiv näringsverksamhet
 • anställningen ska påbörjas efter 31 mars 2016
 • näringsidkaren ska från och med 1 januari 2016 fram till dess anställningen påbörjas inte ha betalat ut någon avgiftspliktig ersättning till arbetstagare eller uppdragstagare (personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas dock inte)
 • skatterabatten gäller inte personer som under 2016 eller senare är eller har varit anställda i någon annan näringsverksamhet som näringsidkaren (eller någon närstående till denne) direkt eller indirekt bedriver eller har bedrivit.

För aktiebolag och handelsbolag gäller reglerna från och med 1 januari 2018 under förutsättning att:

 • anställningen ska påbörjas efter 31 mars 2017
 • företaget inte har haft några anställda efter 31 december 2016 (delägare eller närstående till delägare i aktiebolag räknas inte som anställda. Personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte heller.)
 • det inte gäller en person som under 2017 eller senare är eller har varit anställd i annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare (företag i intressegemenskap) eller någon närstående till denne.

Skatterabatten gäller inte delägare eller närstående.

Förslag finns om att slopa växa-stödet för enskilda näringsidkare, se 18:337 .

Nedsättning vid arbete med FoU

Från och med 1 januari 2014 får arbetsgivaravgifterna sättas ned med 10% av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Ålderspensionärer och ungdomar (se ovan) omfattas dock inte av nedsättningen.

Det sammanlagda avdraget får vara högst 230 000 kr per koncern och månad.

Villkoret för att en anställd ska omfattas av nedsättningen är att denne har arbetat med forskning och utveckling under minst tre fjärdedelar av sin faktiska arbetstid och minst 15 timmar per månad.

Med forskning och utveckling avses systematiskt och kvalificerat arbete med att i kommersiellt syfte

 • ta fram ny kunskap (forskning), eller
 • använda resultatet av forskning för att utveckla nya varor, tjänster och produktionsprocesser eller väsentligt förbättra redan existerande sådana (utveckling).

Nedsättning ska i första hand göras för forskning och utveckling och i andra hand för regional nedsättning (se nedan). Nedsättningen får dock inte bli så stort att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften.

Se även 13:301.

Regional nedsättning

I stödområdet gäller fortfarande ett företagsstöd som innebär att arbetsgivaravgifterna får sättas ned. För arbete vid fast driftställe i stödområdet får nedsättning göras med 10 procentenheter. Stödet får beräknas på ett avgiftsunderlag på högst 71 000 kr, dvs stödet kan maximalt bli 10% av 71 000 = 7 100 kr per månad. Nedsättningen får dock aldrig medföra att arbetsgivaravgifterna understiger ålderspensionsavgiften (10,21%).

Stödet gäller även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag som har anställda och därmed redovisar både egenavgifter och arbetsgivaravgifter kan totalt få ett företagsstöd med 85 200 kr. I första hand görs avdraget från arbetsgivaravgifterna.

Observera att stödet inte lämnas till alla branscher. Företag inom sektorerna vattenbruk och fiske, vissa jordbruk samt transport är uteslutna på grund av EG:s statsstödsregler. Enligt Skatteverket kan SCB:s SNI-koder (www.scb.se) användas för att bedöma om verksamheten är undantagen från regional nedsättning. Följande näringsgrenar är undantagna:

 • Jordbruk (utom avbytarverksamhet, som ger rätt till stöd), SNI-grupp 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 och 01.5
 • Fiskeri- och vattenbruk, SNI-grupp 03
 • Transport (utom resebyråverksamhet och post- och telekommunikation, som ger rätt till stöd):
 • - järnvägstransport, SNI 49.1 och 49.2

  - övriga landstransporter, SNI 49.3 och 49.4

  - sjötransporter, SNI 50.1, 50.2, 50.3 och 50.4

  - lufttransporter, SNI 51.1 och 51.2 (ej 51.200 - rymdfart).

När det gäller jordbruk är det normalt bara avbytarverksamhet som kan ge rätt till regional nedsättning av egenavgifterna.

Eftersom företagsstödet är ett s k försumbart stöd så måste du själv hålla reda på om du har fått andra försumbara stöd. Du kan maximalt få försumbara stöd på 200 000 euro (ca 1 800 000 kr) under en treårsperiod. Se artikel 11:93.

Du behöver inte ansöka om att få företagsstödet, men om du är osäker på om du har rätt till stödet kan du kontakta Skatteverket.

Stödområde

Följande kommuner ingår i stödområdet:

Norrbottens län: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarbyns församlingar i Bodens kommun och fd Markbyggdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.

Jämtlands län: Bergs, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsund, Bräcke, Åre och Östersunds kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner samt Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.

Värmlands län: Torsby kommun.

Ungdomar (tidigare bestämmelser)

Från och med 1 juni 2016 är nedsättningen av socialavgifter för ungdomar slopad.

Under 2015 förändrades arbetsgivaravgifterna för ungdomar ett flertal gånger. 1 maj 2015 sänktes arbetsgivaravgifterna till 10,21% för ungdomar som är yngre än 23 år vid årets ingång. Samtidigt slopades nedsättningen för personer som fyllt 25 år vid årets ingång. För ungdomar som fyllt 23 men inte 25 år var arbetsgivaravgifterna fortfarande 15,49%. Dessa procentsatser gällde ersättning som betalades ut under perioden 1 maj - 31 juli 2015. 1 augusti 2015 höjdes arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 25 år till 25,46%, och från och med 1 juni 2016 är nedsättningen helt slopad.

1 januari 2009 till och med 30 april 2015 var arbetsgivaravgifterna för ungdomar som är yngre än 26 år vid årets ingång nedsatta. Hela ålderspensionsavgiften skulle betalas, men bara en fjärdedel av övriga avgifter.

Följande procentsatser gällde under 2015 och 2016 för ungdomar:

Födda 1 jan – 30 april 2015 1 maj – 31 juli 2015 1 aug – 31 dec 2015 1 jan – 31 maj 2016
1989 15,49% 31,42% 31,42% 31,42%
1990 15,49% 15,49% 25,46% 31,42%
1991 15,49% 15,49% 25,46% 25,46%
1992– 15,49% 10,21% 25,46% 25,46%

Under 2008 var arbetsgivaravgifterna för anställda som vid årets ingång hade fyllt 18 år men inte 25 år 21,30% (dvs för ungdomar födda 1983-1989). För lön som betalades ut 2007-07-01 - 2007-12-31 var arbetsgivaravgifterna 22,71% för ungdomar födda 1982-1988.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter (tidigare bestämmelser)

Från och med 1 januari 2008 får någon generell nedsättning av arbetsgivaravgifterna inte längre göras.

Inkomståret 2007 fick nedsättning göras med 2,5 procentenheter, dock högst 1 545 kr per månad. Om flera arbetsgivare ingick tillsammans i en koncern räknades de i detta sammanhang som en enda arbetsgivare och fick därför sätta ned arbetsgivaravgifterna med sammanlagt högst 1 545 kr per månad 2007.

Nedsättningen gällde även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, se Egenavgifter. En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag som hade anställda och redovisade både egenavgifter och arbetsgivaravgifter, fick ett sammanlagt avdrag från egenavgifter och arbetsgivaravgifter på högst 18 540 kr per år under 2007. I första hand gjordes avdraget från arbetsgivaravgifterna.

Under 2006 fick arbetsgivaravgifterna sättas ned med 5 procentenheter, dock med högst 3 090 kr per månad.

Nedsättningen gällde även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag, se Egenavgifter. En enskild näringsidkare eller ett handelsbolag som hade anställda och redovisade både egenavgifter och arbetsgivaravgifter, fick ett sammanlagt avdrag från egenavgifter och arbetsgivaravgifter på högst 18 540 kr per år under 2007 (37 080 kr under 2006). I första hand gjordes avdraget från arbetsgivaravgifterna.

Reglerna gällde enbart arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Det fick alltså inte att få någon nedsättning av den särskilda löneskatten. Observera dock att löner till personer som är födda 1938 - 1940 fick ingå i underlaget för nedsättningen för 2006. Från och med 2007 fick någon nedsättning inte göras för personer som var fyllda 65 år vid årets ingång.


Se även Kostnadsavdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt, Egenavgifter, Särskild löneskatt och Allmän pensionsavgift.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer