Artikel 2007-01-02 Skriv ut

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget innebär att alla med arbetsinkomster får en skattereduktion.

Avdraget är inräknat i de skattetabeller som arbetsgivare använder vid löneutbetalningar så du behöver inte själv ansöka om avdraget.

Skattereduktionens storlek beror på inkomstnivå (efter ev avdrag), grundavdrag och kommunalskattesats.

Jobbskatteavdraget får bara avräknas mot den kommunala inkomstskatten, inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Avdraget påverkar inte heller allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften eller avgift till trossamfund.

Beräkning av jobbskatteavdraget

Underlaget till skattereduktionen multipliceras med kommunalskattesatsen i din kommun och ger då skattereduktionen (jobbskatteavdraget).

Underlag x kommunalskattesats = skattereduktion

I nedanstående tabeller ser du hur underlaget till skattereduktionen beräknas för personer som vid årets ingång inte fyllt 65 år.

För inkomståren 2016 till 2018 beräknas underlaget på följande sätt:

Årlig arbetsinkomst
(Inkomståren 2016 tom 2018)
Underlag *
<= 0,91 pbb Arbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb - 2,94 pbb 0,91 pbb plus 33,2% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
2,94 pbb - 8,08 pbb 1,584 pbb plus 11,1% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb – 13,54 pbb 2,155 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb 2,155 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)
*Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500kr.

För inkomståret 2019 beräknas underlaget på följande sätt:

Årlig arbetsinkomst
(Inkomståret 2019)
Underlag *
<= 0,91 pbb Arbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb - 3,24pbb 0,91 pbb plus 34,05% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
3,24 pbb - 8,08pbb 1,703 pbb plus 12,8% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb – 13,54 pbb 2,323 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb 2,323 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)
*Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500kr.
Arbetsinkomst per år Totalt jobbavdrag 2019 % av inkomsten
100 000 9 915 9,9
150 000 13 768 9,2
200 000 17 400 8,7
250 000 20 994 8,4
300 000 24 586 8,2
350 000 28 181 8,0
400 000 29 729 7,4
500 000 29 729 5,9
600 000 29 729 5,0
700 000 27 617 3,9
900 000 21 617 2,4
1 100 000 15 611 1,4
1 300 000 9 611 0,7
1 500 000 3 611 0,2
Beräknat utifrån 2019 års prisbasbelopp (46 500 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%.

För den som har ca 250 000 kr i arbetsinkomster under 2019 är grundavdraget 25 300 kr vilket innebär ett jobbskatteavdrag på ca 66 600 kr (91 900-25 300). Vid en kommunal skatt på 31% ger detta en skattereduktion på ca 20 600 kr per år.

Arbetsinkomst per år Totalt jobbavdrag 2018 % av inkomsten
100 000 9 935 9,9
150 000 12 505 8,3
200 000 15 831 7,9
250 000 19 156 7,7
300 000 22 481 7,5
350 000 25 807 7,4
400 000 26 682 6,7
500 000 26 682 5,3
600 000 26 682 4,4
700 000 24 164 3,5
900 000 18 164 2,0
1 100 000 12 164 1,0
1 300 000 6 164 0,5
1 500 000 164 0
Beräknat utifrån 2018 års prisbasbelopp (45 500 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%.

För den som har ca 250 000 kr i arbetsinkomster under 2018 är grundavdraget ca 24 200 kr, vilket innebär ett jobbavdrag på ca 60 800 kr (85 000-24 200). Vid en kommunal skatt på 31% ger detta en skattereduktion på ca 19 000 kr per år.

Arbetsinkomst per år Totalt jobbavdrag 2017 % av inkomsten
100 000 9 561 9,6
150 000 12 448 8,3
200 000 15 773 7,9
250 000 19 099 7,6
300 000 22 424 7,5
350 000 25 750 7,4
400 000 26 270 6,6
500 000 26 270 5,3
600 000 26 270 4,4
700 000 23 468 3,4
900 000 17 468 1,9
1 100 000 11 468 1,0
1 300 000 5 468 0,4
1 500 000 0 0
Beräknat utifrån 2017 års prisbasbelopp (44 800 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%.

Utökad skattereduktion för fyllda 65

Personer som vid årets ingång fyllt 65 år får ett utökat jobbskatteavdrag.

Observera att grundavdraget påverkas av både arbetsinkomster och andra inkomster (t ex pension).

Jobbskatteavdraget är förenklat för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Från och med inkomståret 2016 gäller avtrappningen av jobbskatteavdraget även för personer som har fyllt 65 år.

  • 20% av arbetsinkomsten upp till 100 000 kr plus
  • 5% av arbetsinkomsten mellan 100 000 kr och 300 000 kr
  • 30 000 kr på arbetsinkomster mellan 300 000 kr upp till  600 000 kr
  • På arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr är jobbskatteavdraget 30 000 kr med avdrag för 3 procent av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr.

Arbetsinkomster

Med arbetsinkomster menas anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet minskade med kostnader som dragits av i inkomstslaget tjänst, samt allmänna avdrag (t ex pensionssparande). Sjukpenning räknas inte som arbetsinkomst.

Från och med inkomståret 2008 tar man inte hänsyn till sjöinkomstavdraget vid beräkningen av skattereduktionen.

Exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag

  • pension
  • föräldrapenning
  • sjukpenning
  • ersättning från arbetslöshetskassa
  • sjuk- och aktivitetsersättning
  • egen livskaderänta.

Nya skattetabeller

Jobbskatteavdraget är inbakat i tabellerna för skatteavdrag. Se Skattetabeller.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer