Artikel 2003-11-27 Skriv ut

Kostförmån

Om arbetsgivaren tillhandahåller fri kost är det en skattepliktig förmån för den anställde.

Förmånsvärdet av fria måltider är

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Frukost 49 kr 49 kr 47 kr 45 kr 44 kr 43 kr 42 kr 40 kr
Lunch eller middag 98 kr 98 kr 94 kr 90 kr 88 kr 86 kr 84 kr 80 kr
Helt fri kost (minst tre måltider) 245 kr 245 kr 235 kr 225 kr 220 kr 215 kr 210 kr 200 kr

Förmånsvärdena gäller oavsett om förmånen erhålls i Sverige eller i utlandet.

Du skattar inte för någon kostförmån vid extern eller intern representation. Frukost på hotell eller måltider på allmänna färdmedel, t ex på flyget, som obligatoriskt ingår i priset beskattas inte heller som förmån.

Däremot bör du observera att det skattefria traktamentsbeloppet minskar även om det inte blir någon beskattning för kostförmån (gäller inte måltid på allmänna transportmedel).

Den anställde betalar

Om den anställde betalar för måltiden, genom nettolöneavdrag eller själv direkt vid inköpet räknas detta av förmånsvärdet. Om arbetsgivaren betalar en del av måltiden och den anställde på så vis får en subventionerad måltid, ska den anställde förmånsbeskattas upp till schablonvärdet.

Justering av förmånsvärdet

Om det finns synnerliga skäl kan arbetsgivaren ansöka om nedsättning av förmånsvärdet. Ansökan måste göras till Skatteverket och kan göras om de anställda t ex enbart kan välja måltider som avsevärt avviker från en måltid av dagens rätt-karaktär.

SKVFS 2016:11, 2017:11, 2018:15, 2019:11

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer