Artikel 2004-01-04 Skriv ut

Kostnadsavdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

För några yrkesgrupper finns fastställda schablonavdrag som arbetsgivaren får göra vid beräkningen av arbetsgivaravgifter och avdrag för preliminär A-skatt.

Finns det ingen schablon fastställd, kan arbetsgivaren ansöka om att Skatteverket ska beräkna kostnaderna (blankett SKV 4880).

Schablonavdrag

Enligt Skatteverkets föreskrifter får följande schablonavdrag användas:

  • Skogskörare med egen häst och eget fordon, 35% av ersättningen
  • Skogshuggare med egen motorsåg, 15% av ersättningen
  • Hemarbetare (inom industrin) med egen symaskin eller liknande, 15% av ersättningen
  • Fritidsombud hos försäkringsbolag, 30% av ersättningen
  • Musiker och sångartister som engageras tillfälligt för högst en månads arbete, 30% av ersättningen
  • För försäljare inom gravvårdsbranschen får kostnadsavdrag göras med 15% av ersättningen

Om arbetsgivaren har betalat ut ersättning för utgifter i arbetet eller på något annat sätt betalat för dessa utgifter, så ska detta räknas av från utgiftsavdraget. Detta gäller inte traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa.

Verkliga kostnader i den anställdes deklaration

Detta är schablonavdrag som arbetsgivaren får göra vid beräkningen av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. Det finns inte något liknande schablonavdrag som den anställde kan använda i sin inkomstdeklaration. I deklarationen får den anställde dra av de verkliga kostnaderna som han haft och kan styrka med kvitton eller liknande.

SKVFS 2011:22, 2015:10

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer