Artikel 2005-12-22 Skriv ut

Lokal i egen bostad

Som enskild näringsidkare kan du inte ta ut hyra av dig själv om du driver verksamhet i din privatbostad. Istället kan du antingen få avdrag för de merkostnader verksamheten medför, eller avdrag enligt schablon. För att få schablonavdrag måste du ha arbetat i bostaden minst 800 timmar under året.

Schablonavdrag

Schablonavdraget är

  • 2 000 kr per år om du arbetar i din eller makens ägda fastighet
  • 4 000 kr per år om du arbetar i hyrd lägenhet eller i bostadsrätt.

Observera att gränsen på 800 timmar är en absolut gräns. Arbetar du bara 799 timmar får du inte dra av något alls med den här metoden (observera att timmarna ska proportioneras vid förkortat eller förlängt räkenskapsår).

Du behöver inte ha någon avskild del av lägenheten eller villan som arbetslokal för att få göra det här avdraget. Du kan arbeta i vardagsrummet eller vid köksbordet.

Hyreslägenhet och egen fastighet

Om du inte väljer avdrag enligt schablonmetoden finns inget krav på en viss minsta arbetstid under ett år. Det ställs dock andra krav för att du ska få dra av kostnader i näringsverksamheten.

Du måste bedriva verksamheten i en särskilt avgränsad del av lägenheten, där du inte vistas privat utan endast arbetar.

Driver du din verksamhet i en särskilt avgränsad del av din lägenhet får du göra avdrag för en del av kostnaderna för

  • hyra
  • el
  • värme
  • vatten
  • avlopp
  • sophämtning.

Hur stor del av dessa kostnader som du får dra av beror på hur stor del av de totala kostnaderna som hör till verksamheten. Vanligast är att man proportionerar kostnaderna efter hur stor yta som används i verksamheten. Används t ex 25% av lägenheten dras 25% av kostnaderna av.

Du får också dra av reparationer som du gör direkt i denna avgränsade del av lägenheten om reparationerna är betingade av verksamheten.

Bostadsrätt

Om du bor i bostadsrätt och inte väljer avdrag enligt schablonmetoden utan bedriver verksamheten i en särskilt avgränsad del drar du av kostnaderna på samma sätt som för hyreslägenheter.

Observera dock att du istället för del av hyran drar av del av månadsavgiften till föreningen. Du får inte dra av någon del av räntan på bostadsrättslånet. Den räntan dras av i inkomstslaget kapital.

Driver du verksamhet i hälften eller mer av bostadsrätten räknas bostadsrätten som näringsbostadsrätt och följer reglerna för näringsfastighet.

Se även artikel Uthyrning till eget bolag.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer