Artikel 2004-01-04 Skriv ut

Resor till och från arbetet

Avdrag för resor till och från arbetet får bara göras för den del av beloppet som överstiger 11 000 kr beskattningsåren 2018 och 2019. Normalt medges avdrag för resor med allmänna kommunikationsmedel kortaste vägen mellan bostaden och arbetsplatsen.

Resor med egen bil

Du får i vissa fall dra av kostnader för resor med egen (privat) bil mellan bostaden och arbetsplatsen med ett schablonbelopp som inkomståren 2018 och 2019 är 18,50 kr/mil. Utöver schablonbeloppet får du även dra av de faktiska kostnaderna för väg-, bro- och färjeavgifter.

Resor med förmånsbil

Du som beskattas för bilförmån får inkomståren 2018 och 2019 dra av 9,50 kr per mil (6,50 kr för dieselbilar) för resor till och från arbetet.

Villkor för avdrag för resor med bil

För att få avdrag för resor med bil mellan bostaden och arbetsplatsen måste avståndet vara minst 5 km. Du måste regelmässigt göra en tidsvinst på minst 2 timmar per dag för resorna till och från arbetet jämfört med allmänna kommunikationer.

Om det saknas kollektivtrafik får du göra avdrag för resor till och från arbetet om avståndet är minst 5 km.

Den som använder bil i tjänsten under minst 60 dagar per år får göra avdrag för kostnader för resor med bil mellan bostad och arbetsplats under de dagar som bilen används i tjänsten.

Används bilen i tjänsten under minst 160 dagar per år medges avdrag under alla de dagar som bilen används för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. I båda fallen krävs en minsta körsträcka i tjänsten på 300 mil.

Tvåhjulingar

Följande schablonavdrag gäller för tvåhjulingar:

Inkomstår 2018 Inkomstår 2019
Motorcykel/mopedbil 9 kr/mil 9 kr/mil
Moped 4,50 kr/mil 4,50 kr/mil
Cykel 250 kr 250 kr

Handikapp, sjukdom eller ­ålder

Om du kan visa att du måste ­använda bilen på grund av hög ­ålder, sjukdom eller handikapp får du dra av dina verkliga kostnader ­istället för schablonbeloppet per mil, om detta skulle bli mer förmånligt, dock med högst 37 kr/mil. I sådana fall gäller inte heller reglerna om tidsvinst och minsta avstånd.

Du måste reducera kostnad­erna med eventuella bidrag du har fått, exempelvis bilstöd till handi­kappade.

Även i detta fall får man bara avdrag för den del av kostnaden som överstiger 11 000 kr för 2018 och 2019.

(SKV A 2015:25)

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer