Artikel 2004-01-14 Skriv ut

Räntefördelning

Genom systemet med positiv och negativ räntefördelning justeras inkomster från enskild näringsverksamhet från effekter som egentligen är ränta på företagets kapital.

Positiv räntefördelning frivillig

Positiv räntefördelning är frivillig. I deklarationen kan du spara hela eller en viss del av den positiva räntefördelningen till ett senare år, om du inte vill minska din näringsinkomst.

Negativ räntefördelning obligatorisk

Den negativa räntefördelningen är däremot obligatorisk. Den kan alltså inte skjutas på framtiden.

Kapitalunderlaget

Räntefördelningen beräknas på det kapital du har satsat i näringsverksamheten. I enskild näringsverksamhet är kapitalunderlaget skillnaden mellan tillgångar och skulder i näringsverksamheten vid slutet av föregående räkenskapsår. Man kan också säga att du tittar på ställningen vid räkenskapsårets början, dvs den ingående balansen (IB).

För delägare i handelsbolag är JAU vid förra räkenskapsårets slut räntefördelningsunderlaget som du använder i årets deklaration. Utgå därför från förra årets N3A-blankett för beräkning av årets räntefördelning.

För att få göra positiv räntefördelning måste ditt kapitalunderlag uppgå till mer än 50 000 kr. Om ditt kapitalunderlag är negativt med mer än -50 000 kr måste du göra negativ räntefördelning.

Räntesatser

Räntesatsen för positiv räntefördelning är Statslåneräntan (SLR) 30 november året före beskattningsåret plus 6 procentenheter. Från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare ska SLR som lägst dock anses vara 0% vid beräkning av positiv räntefördelning.

Vid beräkning av negativ räntefördelning används statslåneräntan plus 1 procentenhet. Från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare ska SLR som lägst dock anses vara 0,5% vid beräkning av negativ räntefördelning.

Räntesatser vid räntefördelning i enskild näringsverksamhet och för delägare i handelsbolag vid beskattningsåren:

Beskattningsår Räntefördelning
Positiv Negativ
2020 6,00% 1,50%
2019 6,51% 1,51%
2018 6,49% 1,50%
2017 6,27% 1,50%
2016 6,65% 1,65%
2015 6,90% 1,90%
2014 8,09% 3,09%
2013 6,99% 2,49%
2012 7,15% 2,65%
2011 7,84% 3,84%
2010 8,20% 4,20%
2009 7,89% 3,89%
2008 9,16% 4,16%
2007 8,54% 3,54%
2006 8,26% 3,26%
2005 8,95% 3,95%
2004 9,71% 4,71%
2003 9,85% 4,85%
2002 9,94% 4,94%
2001 10,06% 5,06%
2000 10,57% 5,57%
1999 9,38% 4,38%
1998 11,17% 6,17%
1997 10,02% 7,02%
1996 11,88% 8,88%
1995 13,86% 10,86%
1994 8,56% 7,56%

När systemet med räntefördelning infördes 1994 var procentsatsen för både positiv och negativ räntefördelning SLR + 1. 1995 höjdes procentsatsen för positiv räntefördelning till SLR + 3, och 1998 höjdes den till SLR + 5. Beskattningsåren 2012 och 2013 var räntesatsen SLR plus 5,5 procentenheter.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer