Artikel 2004-01-04 Skriv ut

Ränteförmån

Räntefria lån och lån med förmånlig ränta från arbetsgivare till anställda räknas som en skattepliktig förmån om räntan är lägre än marknadsmässig ränta.

För räntefria lån och lån med fast ränta jämförs räntan med statslåneräntan vid lånetillfället + en procentenhet. Om lånet löper med bestämd bindningstid jämförs den avtalade räntan vid varje ny bindningstidpunkt med statslåneräntan vid denna tidpunkt + en procentenhet. Från och med beskattningsåret 2017 ska jämförelseräntan som lägst anses vara 0,5%.

För lån med rörlig ränta jämförs räntan för beskattningsåret med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret + en procentenhet. För 2020 är jämförelseräntan för lån med rörlig ränta 0,91% (1,51% för 2019). Från och med beskattningsåret 2017 ska jämförelseräntan som lägst anses vara 0,5%.

Har statslåneräntan den 31 maj beskattningsåret ändrats uppåt eller nedåt med minst två procentenheter jämfört med 30 november året före, ska förmånsräntan för juli till december beräknas efter statslåneräntan 31 maj + en procentenhet minskat med den avtalade räntan. I detta fall ska statslåneräntan från och med beskattningsåret 2017 som lägst anses vara minus 0,5%.

Lån i utländsk valuta

För förmånliga lån i utländsk valuta, som löper med rörlig ränta, fastställer Skatteverket varje år jämförelseräntor.


För inkomståret 2020 gäller följande jämförelseräntor:

Valuta Jämförelseränta
USD amerikanska dollar 2,62%
GBP brittiska pund 1,51%
CHF scweiziska franc 0,50%
JPY japanska yen 0,85%
EUR euro 0,50%
DKK danska kronor 0,50%
NOK norska kronor 2,23%
CAD kanadensiska dollar 2,50%
AUD australiensiska dollar 1,71%

SKV A 2019:29


För inkomståret 2019 gäller följande jämförelseräntor:

Valuta Jämförelseränta
USD amerikanska dollar 3,81%
GBP brittiska pund 1,95%
CHF scweiziska franc 0,50%
JPY japanska yen 0,90%
EUR euro 0,73%
DKK danska kronor 0,79%
NOK norska kronor 2,41%
CAD kanadensiska dollar 3,20%
AUD australiensiska dollar 3,19%

SKV A 2018:34Ovanstående jämförelseräntor används dock bara om den anställde står för valutarisken. I andra fall räknas lånet som om det tagits i svenska kronor.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer