Artikel 2004-01-04 Skriv ut

Schablonavdrag för egenavgifter och särskild löneskatt

Om du har överskott i aktiv näringsverksamhet som enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare, ska du betala egenavgifter. Avgifterna är avdragsgilla i näringsverksamheten. Avdraget avser egenavgifter för det aktuella beskattningsåret och får inte användas för resultatutjämning. Det innebär att du inte får göra ett lägre avdrag än de avgifter som faktiskt kommer att betalas. Avstämningen görs året efter genom att föregående års avdrag återförs och avdrag görs med de verkliga avgifterna.

Schablonavdrag för beräknade egenavgifter/särskild löneskatt får normalt göras med högst:

Schablonavdrag
Egenavgifter (aktiv näringsverksamhet) 25%
Särskild löneskatt (passiv näringsverksamhet) 20%

Följande schablonavdrag för egenavgifter gäller dock för ungdomar och pensionärer:

Beskattningsåret 2019 Schablonavdrag
Pensionärer födda 1937 eller tidigare 3%
Övriga pensionärer* 12%
Vid hel sjuk- eller aktivitetsersättning 10%
Beskattningsåret 2017 och 2018 Schablonavdrag
Pensionärer födda 1937 eller tidigare 6%
Övriga pensionärer* 15%
Beskattningsåret 2016 Schablonavdrag
Ungdomar födda 1991 eller senare 21%
Pensionärer födda 1937 eller tidigare 6%
Övriga pensionärer* 15%
Beskattningsåret 2015 Schablonavdrag
Ungdomar födda 1989 20%
Ungdomar födda 1990 eller senare 16%
Pensionärer* 10%
* Fyllda 65 år vid årets ingång eller uttag av hel allmän pension (ålderspension och premiepension) hela inkomståret.

Se även Egenavgifter och Särskild löneskatt.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer