Artikel 2003-09-16 Skriv ut

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet är sjukpenninggrundande inkomst. Förmåner får dock inte räknas med i den sjukpenninggrundande inkomsten.

Från och med 1 juli 2018 är den högsta sjukpenninggrundande inkomsten 8 prisbasbelopp, dvs 378 400 kr för 2020. Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten var 7,5 prisbasbelopp till och med 30 juni 2018. För att ha rätt till sjukpenning krävs att den sjukpenninggrundande inkomsten uppgår till minst 24% av prisbasbeloppet, dvs lägst 11 352 kr för 2020.

Högsta sjukpenningrundande inkomst
2020 2019 2018 2017 2016 2015
378 400 372 000 364 0001 336 000 332 250 333 750
1Fram till och med 30/6 2018 var den sjukpenninggrundande inkomsten 7,5 prisbasbelopp,
dvs 341 250 kr.

Från och med 1 januari 2008 ska den sjukpenninggrundande inkomsten multipliceras med 0,97 vid beräkning av sjukpenning med mera. Under 2007 multiplicerades den sjukpenninggrundande inkomsten med 0,989 vid beräkning av sjukpenning med mera. Under perioden 1/7 2003 till 31/12 2004 multiplicerades den sjukpenninggrundande inkomsten med 0,97 vid beräkning av sjukpenning.

Vid beräkning av föräldrapenning är den sjukpenninggrundande inkomsten 10 prisbasbelopp (se Basbelopp) från och med 1 juli 2006, dvs 465 000 kr för 2019 och 473 000 kr för 2020. Inkomsttaket för tillfällig föräldrapenning är dock 7,5 prisbasbelopp.

Se även Pensionsgrundande inkomst.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer