Artikel 2004-01-12 Skriv ut

Skattedeklaration

Redovisningen av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag mm görs i skattedeklarationer – moms- respektive arbetsgivardeklarationer. Från och med 1 januari 2019 ska löner och skatteavdrag för anställda delas upp per person redan i den månatliga arbetsgivardeklarationen.

Företag som har ett beskattningsunderlag för moms på högst 40 milj kr, ska normalt redovisa moms i skattedeklarationen var tredje månad. Det går dock att ansöka om att få redovisa momsen varje månad istället. Arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag redovisas i månaden efter löneutbetalningsmånaden och momsen redovisas i den andra månaden efter momsperioden. Skattedeklarationen ska lämnas senast den 12:e (den 17:e i januari och augusti).

Skattedeklaration lämnas senast Anställda Tremånadersmoms Månadsmoms
Socialavgifter mm för perioden Moms för perioden Moms för perioden
12 februari januari oktober - december december
12 mars februari januari
12 april mars februari
12 maj april januari - mars mars
12 juni maj april
12 juli juni maj
17 augusti juli april - juni juni
12 september augusti juli
12 oktober september augusti
12 november oktober juli - september september
12 december november oktober
17 januari december november

Företag som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 milj kr ska lämna moms- och arbetsgivardeklarationer senast den 26:e i månaden efter momsredovisningsmånaden.

Avrundning

Moms, skatter och avgifter i skattedeklarationen ska anges i hela krontal så att öretal faller bort.

Betalning av skatter och avgifter

För företag som har ett beskattningsunderlag för moms som är högst 40 milj kr är den 12:e (den 17:e i januari och augusti) förfallodag för moms, F-skatt, avdragen preliminärskatt och socialavgifter. Betalningsdagen sammanfaller alltså med inlämningsdagen för skattedeklarationen.

För den som har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 milj kr är den 26:e förfallodag för momsen. Men förfallodagen för F-skatt, avdragen preliminärskatt och socialavgifter är även för dessa företag den 12:e (den 17:e i januari).

Helgdagar

Om de datum som anges för redovisning och inbetalning infaller på en lördag, söndag eller allmän helgdag gäller istället påföljande vardag.

Helårsmoms

Den som har en momspliktig omsättning inom Sverige på högst 1 miljon kr ska redovisa momsen årsvis. Det går dock att ansöka om att få redovisa momsen varje eller var tredje månad istället för årsvis.

Deklarationstidpunkt för helårsmoms

Företag med helårsmoms ska lämna en momsdeklaration senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång.

Företag (utom handelsbolag) som inte har några gränsöverskridande transaktioner inom EU (se 13:306) får dock lämna momsdeklarationen för helårsmoms vid den deklarationstidpunkt för moms som infaller närmast efter tidpunkten för företagets inkomstdeklaration. Juridiska personer (utom handelsbolag och dödsbon) som inte har någon EU-handel samt lämnar momsdeklarationen elektroniskt har ytterligare en månad på sig.

Fysiska personer och dödsbon
Bokslutsdatum med EU-handel utan EU-handel*
31 december 26 februari 12 maj
*Om byråanstånd har beviljats ska momsdeklarationen lämnas senast 26 juni (gäller inte företag med EU-handel). Observera dock att kostnadsränta beräknas från och med 13 maj.

Juridiska personer (utom handelsbolag) utan EU-handel*
Bokslutsdatum Pappersblankett Elektronisk
31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 12 november 12 december
31/5 eller 30/6 27 december 17 januari
31/7 eller 31/8 12 mars 12 april
30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 12 juli 17 augusti
*Företag med gränsöverskridande transaktioner inom EU ska redovisa momsdeklarationen den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. Detta datum gäller även för handelsbolag med helårsmoms.

Se även Aktuella datum, Skattekonto och Förseningsavgifter mm
« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer