Artikel 2004-01-21 Skriv ut

Stämpelskatt

Stämpelskatt
Fastighet, fysisk person 1,5%
Fastighet, juridisk person 4,25%
Fastighetsinteckning 2,0%
Inteckning av tomträtt 2,0%
Företagsinteckning 1,0%

För dödsbon och bostadsrättsföreningar är stämpelskatten 1,5%.

Stämpelskatten på fastigheter beräknas på det högsta av köpeskillingen och taxeringsvärdet året före ansökan om lagfart.

Stämpelskatt tas inte ut vid gåva. Detta gäller om priset understiger 85% av taxeringsvärdet året före det år lagfarten beviljas, under förutsättning att det finns en gåvoavsikt och överlåtelsen betecknats som gåva.

Vid ansökan om lagfart samt vid inskrivning av tomträtt tas dessutom en expeditionsavgift ut, se Expeditionsavgifter.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer