Artikel 2004-01-12 Skriv ut

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt ersätter fulla egenavgifter för passiva näringsidkare. Dessutom är det särskild löneskatt på pensionskostnader, t ex på pensionsförsäkringspremier. Från och med beskattningsåret 2016 betalas särskild löneskatt i vissa fall för pensionärer.

Pensionskostnader mm

På pensionskostnader och t ex överföring till vinstdelningsstiftelse är den särskilda löneskatten 24,26%.

Näringsidkare

Den som bedriver passiv näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt med 24,26%. Detta gäller oavsett ålder.

Aktiva näringsidkare som vid årets början är 65 år eller äldre eller har haft hel allmän pension (ålderspension) hela året ska till och med 30 juni 2019 betala särskild löneskatt med 6,15%. Från och med 1 juli 2019 ska någon särskild löneskatt inte längre betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Löntagare

Till och med 30 juni 2019 ska arbetsgivare betala särskilda löneskatt med 6,15% för löntagare som vid årets ingång har fyllt 65 år. Från och med 1 juli 2019 är den särskilda löneskatten för löntagare slopad.


Se även Arbetsgivaravgifter, Egenavgifter och Schablonavdrag för egenavgifter och särskild löneskatt.Tidigare bestämmelser

För den som bedriver aktiv näringsverksamhet och är 65 år eller äldre eller har haft hel ålderspension gällde tidigare speciella regler:

  • För personer födda 1938 och senare är den särskilda löneskatten slopad från och inkomståret 2007 (taxeringen 2008). Dessa betalar enbart ålderspensionsavgift (10,21%).
  • Personer som är födda 1937 och tidigare skulle till och med inkomståret 2007 betala särskild löneskatt med 24,26%. Från och med inkomståret 2008 (taxeringen 2009) är den särskilda löneskatten slopad även för dessa. Några egenavgifter ska inte betalas.

Från och med inkomståret 2008 är den särskilda löneskatten för löntagare slopad. Inkomståret 2007 skulle arbetsgivare betala särskild löneskatt med 24,26% på lön till personer som var födda 1937 och tidigare. Tidigare betalades löneskatt på 16,16% för personer som var födda 1938 och senare, och som vid årets ingång var fyllda 65 år. Denna slopades 1 januari 2007.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer