Artikel 2004-12-30 Skriv ut

Särskild sjukförsäkringsavgift

Under perioden 1 januari 2005 till 31 oktober 2006 var arbetsgivare skyldiga att betala en särskild sjukförsäkringsavgift om den anställde fick sjukpenning från försäkringskassan. Sjukförsäkringsavgiften slopades 1 november 2006.

Den särskilda sjukförsäkringsavgiften är 15% av den sjukpenning försäkringskassan betalar ut till den anställde. Avgiften behöver dock bara betalas vid heltidssjukskrivning. Om den anställde är deltidssjukskriven eller får rehabiliteringspenning slipper arbetsgivaren betala någon avgift. Detsamma gäller för anställda som beviljats utökat särskilt högriskskydd (dvs högriskskydd vid risk för en eller flera längre sjukperioder).

Särskild sjukförsäkringsavgift = 15% x heltidssjukpenning

Fribelopp

Vid beräkning av den särskilda sjukförsäkringsavgiften medges ett fribelopp med 12 000 kr. Detta innebär att bara den del av avgiften som överstiger 12 000 kr behöver betalas. Först när den utbetalda sjukpenningen överstiger 80 000 kr (15% x 80 000 = 12 000 kr) träder alltså arbetsgivarens betalningsansvar in.

Fribelopp = 12 000 kr

Maximiavgift

Avgiften är maximerad till 4% av arbetsgivarens sammanlagda lönekostnader för avgiftsåret.

Maximiavgift = 4% av årets lönekostnader

Se även Sjuklön.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer