Artikel 2004-01-12 Skriv ut

Tillfälligt arbete

Om du har ett tillfälligt arbete på en annan ort än din bostadsort kan du få avdrag för ökade levnadskostnader på arbetsorten. Reglerna gäller enbart inkomstslaget tjänst (inte näringsverksamhet).

För att få avdrag krävs att

  • arbetet avser en kortare tid,
  • arbetet visserligen inte är kortvarigt, men ändå tidsbegränsat, t ex arbete inom byggnads- och anläggningsbranschen,
  • du ska arbeta på flera platser, eller
  • det av någon annan anledning inte kan krävas att du ska flytta från bostadsorten.

Det krävs dessutom att avståndet mellan bostaden och arbetsorten är längre än 50 km och att du övernattar på arbetsorten.

Uppfyller du kraven får du dra av ökade levnadskostnader plus den faktiska logikostnaden. Om den faktiska logiutgiften inte kan visas får du dra av ett schablonbelopp på 120 kr/natt för inkomståret 2020 och 115 kr/natt för inkomståret 2019. Vid tillfälligt arbete utomlands är schablonavdraget för logi 50% av Skatteverkets normalbelopp för det aktuella landet (se Utlandstraktamenten).

Ökade levnadskostnader

Avdraget för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete är antingen den faktiska kostnadsökningen för måltider och diverse småutgifter för t ex tidning och telefon, eller ett schablonavdrag. Avdraget får från och med inkomståret 2008 enbart göras under den första månaden.

Schablonavdraget för inkomståret 2019 är 115 kr och för 2020 120 kr per hel dag för tillfälligt arbete inom Sverige.

Schablonavdraget för ökade levnadskostnader utomlands är 50% av normalbeloppet.

För dagar då du varit i mer än ett land gäller beloppsgränserna för det land där du tillbringat den största delen av dagen (kl 06.00 - 24.00).

Reducerat avdrag

Har du fått fria måltider ska avdraget reduceras (se Traktamenten inom Sverige och Utlandstraktamenten).

Se även Hemresor och Dubbel bosättning.

(SKV M 2017:15)

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer