Artikel 2004-01-12 Skriv ut

Tjänsteresor

Tjänsteresor med egen bil

Vid resor i tjänsten med egen bil är den skattefria bilersättningen 18,50 kr per mil inkomståren 2019 och 2020. Får du mer räknas den del av ersättningen som överstiger detta som lön med arbetsgivaravgifter och preliminär skatt.

För näringsidkare är det högsta avdragsgilla beloppet för tjänsteresor med privat bil 18,50 kr per mil för inkomståren 2019 och 2020. Detta belopp gäller även för avdrag i inkomstslaget tjänst när arbetsgivaren inte betalat ut skattefri bilersättning.

Tjänsteresor med förmånsbil

Anställda som har förmånsbil och som betalar allt drivmedel själva kan inkomståren 2019 och 2020 få 9,50 kr per mil (6,50 kr för dieselbilar) i skattefri bilersättning för tjänsteresor med förmånsbilen.

Om den anställde inte får någon ersättning från arbetsgivaren får han dra av motsvarande belopp vid tjänsteresor med förmånsbilen.

För näringsidkare som beskattas för bilförmån är det högsta avdragsgilla beloppet för tjänsteresor med förmånsbilen 9,50 kr per mil (6,50 kr för dieselbilar) inkomståren 2019 och 2020. Detta gäller dock enbart om näringsidkaren står för allt drivmedel privat.

Ökade levnadskostnader

För att man ska få avdrag för ökade levnadskostnader måste tjänsteresan gå utanför den vanliga verksamhetsorten och medföra övernattning. Med den vanliga verksamhetsorten menas ett område som ligger högst 50 km från både tjänstestället och bostaden.

Avdraget för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor är antingen den faktiska kostnadsökningen för måltider och diverse småutgifter för t ex tidning och telefon, eller ett schablonavdrag.

För att få avdrag för tjänsteresor som varar längre än tre månader måste villkoren för tillfälligt arbete vara uppfyllda (se Tillfälligt arbete).

Om du har fått traktamente görs normalt en s k tyst kvittning, vilket innebär att ett belopp som skulle vara avdragsgillt för den anställde kan betalas ut skattefritt av arbetsgivaren.

De första tre månaderna

Helt schablonavdrag gäller varje heldag de första tre månaderna, oavsett om du fått traktamente eller inte. För halva dagar gäller halvt schablonavdrag.

Schablonavdrag 2020 2019
Hel dag 240 kr 230 kr
Halv dag 120 kr 115 kr

Vid utrikes tjänsteresor är schablonavdraget ett helt normalbelopp (ett halvt per halv dag).

Avresedagen räknas som hel dag om resan påbörjas före kl 12.00. Hemresedagen räknas som hel dag vid hemkomst efter kl 19.00. I annat fall räknas resdagar som halva dagar.

Även näringsidkare har rätt att göra ovanstående schablonavdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor de första tre månaderna om de faktiskt ökade levnadskostnaderna inte kan visas.

Efter tre månader

För att få göra schablonavdrag för tiden efter tre månader måste villkoren för tillfälligt arbete vara uppfyllda (se Tillfälligt arbete).

Följande schablonavdrag gäller för de dagar du får traktamente från arbetsgivaren:

Schablonavdrag 2020 2019
Efter tre månader 168 kr 161 kr
Efter två år 120 kr 115 kr

Vid utrikes tjänsteresor är schablonavdraget 70% av normalbeloppet efter de första tre månaderna och 50% efter två år.

Om du inte har fått något traktamente från arbetsgivaren gäller följande schablonavdrag efter de första tre månaderna:

Schablonavdrag 2020 2019
Efter tre månader 72 kr 69 kr

Vid utrikes tjänsteresor är schablonavdraget efter de första tre månaderna 30% av normalbeloppet.

Vid tjänsteresor som varar längre än tre månader medges avdrag enbart för hela dagar. Du kan alltså inte få avdrag för ökade levnadskostnader för halva dagar (se definition ovan) efter tremånadersperiodens utgång.

Även näringsidkare får göra schablonavdrag enligt tabellen ovan om den faktiska kostnadsökningen inte kan visas.

Se även Utlandstraktamenten.

Reducering vid fria måltider

Om den anställde (eller näringsidkaren) får fria måltider ska schablonavdraget (traktamentet) reduceras. Reducering ska dock inte göras för måltider som ingår i färdbiljettpriset på t ex flyg eller tåg. Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.

Inrikes tjänsteresor
maximibelopp 2020 maximibelopp 2019
Reducering för: 240 kr 168 kr 120 kr 230 kr 161 kr 115 kr
Frukost, lunch och middag 216 kr 151 kr 108 kr 207 kr 145 kr 104 kr
Lunch och middag 168 kr 118 kr 84 kr 161 kr 113 kr 81 kr
Lunch eller middag 84 kr 59 kr 42 kr 81 kr 56 kr 40 kr
Frukost 48 kr 33 kr 24 kr 46 kr 32 kr 23 kr

Logikostnader

Om den faktiska logiutgiften inte kan visas får för beskattningsåret 2019 ett schablonbelopp på 115 kr per natt dras av vid arbete i Sverige. Beskattningsåret 2020 är schablonbeloppet 120 kr per natt. Vid tjänsteresor utomlands är schablonavdraget för logi ett halvt normalbelopp.

Se även Resor till och från arbetet, Traktamenten inom Sverige och Utlandstraktamenten

SKV M 2019:1, SKV A 2017:18, SKV A 2019:24

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer