Artikel 2005-01-10 Skriv ut

Traktamenten inom Sverige

Anställda som får traktamente har rätt att göra avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor. Av förenklingsskäl får arbetsgivaren skattefritt betala ut ett belopp som skulle vara avdragsgillt för den anställde (s k tyst kvittning). Varje år fastställs schablonberäknade avdragsbelopp (skattefria traktamentsbelopp) för ökade levnadskostnader vid tjänsteresor inom Sverige. Se även Tjänsteresor.

Skattefriheten gäller bara tjänsteresor utanför den vanliga verksamhetsorten och bara om resan medfört övernattning. Med den vanliga verksamhetsorten menas ett område som ligger högst 50 km från både tjänstestället och bostaden.

Helt traktamente gäller varje heldag de första tre månaderna. Som heldag räknas också avresedagen, om du börjar resan före kl 12.00 och hemresedagen, om du kommer hem efter kl 19.00. Halvt traktamente gäller om avresan börjar kl 12.00 eller senare respektive om hemresan avslutas kl 19.00 eller tidigare. För att kunna få ett halvt skattefritt dagtraktamente för hemresedagen krävs att man har varit borta hela natten, och med natt menas tiden mellan 00 och 06. För att kunna få skattefritt nattraktamente för den sista natten måste resan vara förenad med minst en hel övernattning och avslutas efter kl 04.29.

Efter tre månader reduceras det skattefria traktamentet och gäller då endast för hela dagar.

Om den anställde arbetar på en och samma ort under längre tid än tre månader måste villkoren för tillfälligt arbete (se Tillfälligt arbete) vara uppfyllda för att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente.

Traktamente 2020 2019 2018 2017 2016
Helt maximibelopp 240 kr 230 kr 230 kr 220 kr 220 kr
Efter tre månader 168 kr 161 kr 161 kr 154 kr 154 kr
Efter två år 120 kr 115 kr 115 kr 110 kr 110 kr
Halvt maximibelopp 120 kr 115 kr 115 kr 110 kr 110 kr
Nattraktamente 120 kr 115 kr 115 kr 110 kr 110 kr

Traktamentsreduceringar

Om den anställde får fria måltider ska traktamentet reduceras och den anställde i vissa fall beskattas för kostförmån (se Kostförmån). Reducering ska dock inte göras för måltider som ingår i färdbiljettpriset på t ex flyg eller tåg. Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.

Inrikes tjänsteresor
maximibelopp 2020 maximibelopp 2019
Reducering för: 240 kr 168 kr 120 kr 230 kr 161 kr 115 kr
Frukost, lunch och middag 216 kr 151 kr 108 kr 207 kr 145 kr 104 kr
Lunch och middag 168 kr 118 kr 84 kr 161 kr 112 kr 81 kr
Lunch eller middag 84 kr 59 kr 42 kr 81 kr 56 kr 40 kr
Frukost 48 kr 33 kr 24 kr 46 kr 32 kr 23 kr

Se även Utlandstraktamenten.

SKV M 2019:1, SKV A 2017:18, SKV A 2019:24

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer