Artikel 2009-01-09 Skriv ut

Uthyrning av privatbostad

Inkomst av kapital

Vid uthyrning av en privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt ska hyran tas upp som inkomst av kapital.

Som privatbostad räknas småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter som till övervägande del (mer än 50%) används eller är avsedda att användas av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller för fritidsboende.

Ett småhus som är inrättat till bostad åt två familjer räknas som privatbostad om det till väsentlig del (minst 40%) används eller är avsedda att användas av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller för fritidsboende.

Schablonavdrag

Från uthyrningsintäkterna får du dra av dels ett fast belopp, dels ett rörligt belopp.

Från och med beskattningsåret 2013 är det fasta beloppet 40 000 kr för varje uthyrd privatbostad.

Beskattningsår Fast belopp
2020 40 000
2019 40 000
2018 40 000
2017 40 000
2016 40 000
2015 40 000
2014 40 000
2013 40 000
2012 21 000
2011 18 000
2010 12 000

Beloppet är detsamma oavsett om bostaden har en eller flera ägare/ innehavare eller om uthyrningen avser hela året eller bara en del av ett år. Om bostaden har bytt ägare under året ska schablonavdraget proportioneras efter respektive ägares innehavstid.

För småhus som du har med äganderätt är det rörliga avdraget 20% av hyresintäkten.

Hyr man ut hela eller delar av sin privata villa kan man hyra ut för 50 000 kr per år skattefritt eftersom man även får göra avdrag med 20% av hyresinkomsten.

I övriga fall, dvs vid uthyrning av bostadsrätter och liknande eller hyreslägenheter, är det rörliga avdraget lika med den avgift eller hyra som belöper på den uthyrda delen. För bostadsrätter gäller att avdraget inte får grundas på inbetalningar till föreningen som är kapitaltillskott, t ex amortering på föreningens lån.

Avdraget får inte överstiga hyresintäkten. Något skattemässigt underskott av uthyrningen kan det alltså inte bli.

Till arbetsgivare

Vid uthyrning till egen eller närståendes arbetsgivare får du inte göra något schablonavdrag, utan bara ett skäligt avdrag för omkostnader på grund av uthyrningen. Detsamma gäller när en fåmansföretagare hyr ut till sitt eget fåmansföretag (se Uthyrning till eget bolag).

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer