Artikel 2005-12-22 Skriv ut

Uthyrning till eget bolag

Aktiebolag och ekonomisk förening

Om du är delägare i ett aktiebolag eller medlem i en ekonomisk förening (fåmansföretag) och hyr ut en lokal i din privatbostad till företaget, får företaget avdrag för den del av hyran som är marknadsmässig.

Om du arbetar i företaget räknas eventuell överhyra som lön. Kostnaden är därmed avdragsgill för företaget som lönekostnad och sociala avgifter utgår på denna del av hyran. Den marknadsmässiga delen av hyran beskattas i inkomstslaget kapital (efter avdrag för skäliga merkostnader). Schablonavdragen vid Uthyrning av privatbostad får inte göras.

Är du passiv delägare/medlem, som alltså inte arbetar i företaget, räknas eventuell överhyra som utdelning. Kostnaden för överhyran är då inte avdragsgill för företaget. Den marknadsmässiga delen av hyran beskattas i inkomstslaget kapital och de vanliga schablonavdragen vid uthyrning av privatbostad får göras.

Handelsbolag

Är du delägare i ett fåmansägt handelsbolag får bolaget göra avdrag för marknadsmässig hyra. Överhyra är däremot aldrig avdragsgill.

Du skattar för hyran i inkomstslaget kapital och får göra avdrag för de faktiska merkostnaderna du haft för uthyrningen.

Enskild näringsidkare

Se Lokal i egen bostad.

« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer