Artikel 2004-01-13 Skriv ut

Aktuella datum

  • Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
  • Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
  • Skatter = F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt

Observera att mindre företag frivilligt, efter ansökan till skattemyndigheten, kan använda reglerna för stora företag.

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter, avgifter och moms gäller senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda.

Här finner du förteckningar över deklarationsdatum mm för juridiska personer:

*företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

OBS! Datumen för 2019 är ännu inte uppdaterade utan ska justeras i vissa fall. Inom kort publiceras korrekta datum.

Oktober
14 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september (mindre företag)
Momsdeklaration för augusti. (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2019-07-31 och 2019-08-31)
21 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2019 - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2019 - elektronisk
28 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för september (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-08-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-03-31)
November
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) - pappersblankett
Inlämning av förenklad fastighetsdeklaration för jordbruk
4 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag)
Momsdeklaration för juli-september (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) - pappersblankett
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31)
20 Periodisk sammanställning för oktober - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för oktober - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-09-30)*
Inbetalning av moms (större företag)
December
2 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-04-30)
Inkomstdeklaration (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) - elektronisk
Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2020
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för november (mindre företag)
Momsdeklaration för oktober (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) - elektronisk
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Slutskattebesked (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31)
16 Inkomstdeklaration (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30) - pappersblankett
20 Periodisk sammanställning för november - pappersblankett
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för november (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30) - pappersblankett
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-10-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
Periodisk sammanställning för november - elektronisk
« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer