Artikel 2004-01-13 Skriv ut

Aktuella datum

  • Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
  • Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
  • Skatter = F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt

Observera att mindre företag frivilligt, efter ansökan till skattemyndigheten, kan använda reglerna för stora företag.

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter, avgifter och moms gäller senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda.

Här finner du förteckningar över deklarationsdatum mm för juridiska personer:

*företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

Oktober
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september (mindre företag)
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2020-07-31 och 2020-08-31)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Momsdeklaration för augusti. (mindre företag med månadsmoms)
20 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2020 - pappersblankett
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för september (större företag)
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2020-08-31)*
Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2020 - elektronisk
November
2 Inkomstdeklaration (bokslut 2020-01-31, 2020-02-29, 2020-03-31 och 2020-04-30) - pappersblankett
Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2020-03-31)
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2020-05-31 och 2020-06-30)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Momsdeklaration för juli-september (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2020-01-31, 2020-02-29, 2020-03-31 och 2020-04-30) - pappersblankett
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2019-07-31 och 2019-08-31)
20 Periodisk sammanställning för oktober - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för oktober - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober (större företag)
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2020-09-30)*
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2020-04-30)
December
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2020-01-31, 2020-02-29, 2020-03-31 och 2020-04-30) - elektronisk
Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2021
14 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för november (mindre företag)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Momsdeklaration för oktober (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2020-01-31, 2020-02-29, 2020-03-31 och 2020-04-30) - elektronisk
Slutskattebesked (bokslut 2019-09-30, 2019-10-31, 2019-11-30 och 2019-12-31)
15 Inkomstdeklaration (bokslut 2020-05-31 och 2020-06-30) - pappersblankett
21 Periodisk sammanställning för november - pappersblankett
28 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för november (större företag)
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2020-10-31)*
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2020-05-31 och 2020-06-30) - pappersblankett
Periodisk sammanställning för november - elektronisk
« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer