Artikel 2004-01-13 Skriv ut

Aktuella datum

  • Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
  • Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
  • Skatter = F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt

Observera att mindre företag frivilligt, efter ansökan till skattemyndigheten, kan använda reglerna för stora företag.

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter, avgifter och moms gäller senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda.

Här finner du förteckningar över deklarationsdatum mm för juridiska personer:

*företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

Maj
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2020-09-30, 2020-10-31, 2020-11-30 och 2020-12-31)
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (fysiska personer, enskilda näringsidkare)
Inkomstdeklaration (fysiska personer, enskilda näringsidkare)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för april (mindre företag)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Momsdeklaration för januari-mars (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för mars (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (fysiska personer, enskilda näringsidkare)
20 Periodisk sammanställning för april - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för april - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för april (större företag)
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2021-03-31)*
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2020-10-31)
Juni
14 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för maj (mindre företag)
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Momsdeklaration för april (mindre företag med månadsmoms)
17 Slutskattebesked (bokslut 2020-05-31 och 2020-06-30)
21 Periodisk sammanställning för maj - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för maj - elektronisk
28 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för maj (större företag)
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2021-04-30)*
Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2020-11-30)
Juli
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2020-09-30, 2020-10-31, 2020-11-30 och 2020-12-31) - pappersblankett
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juni (mindre företag)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Momsdeklaration för maj (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2020-09-30, 2020-10-31, 2020-11-30 och 2020-12-31) - pappersblankett
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2020-01-31, 2020-02-28, 2020-03-31 och 2020-04-30)
20 Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 - 2021 - pappersblankett
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juni (större företag)
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2021-05-31)*
Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 - 2021 - elektronisk
Augusti
2 Inkomstdeklaration (bokslut 2020-09-30, 2020-10-31, 2020-11-30 och 2020-12-31) - elektronisk
Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2020-12-31)
12 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2021-05-31 och 2021-06-30)
Inbetalning av skatter och socialavgifter (större företag)
17 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juli (mindre företag)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter (mindre företag)
Momsdeklaration för april-juni (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för juni (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2020-09-30, 2020-10-31, 2020-11-30 och 2020-12-31) - elektronisk
Slutskattebesked (bokslut 2020-07-31 och 2020-08-31)
20 Periodisk sammanställning för juli - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för juli - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juli (större företag)
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2021-06-30)*
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2021-01-31)
September
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30)
13 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för augusti (mindre företag)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Momsdeklaration för juli (mindre företag med månadsmoms)
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2020-05-31 och 2020-06-30)
20 Periodisk sammanställning för augusti - pappersblankett
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för augusti (större företag)
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2021-07-31)*
Periodisk sammanställning för augusti - elektronisk
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2021-02-28)
Oktober
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september (mindre företag)
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2021-07-31 och 2021-08-31)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Momsdeklaration för augusti. (mindre företag med månadsmoms)
20 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2021 - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2021 - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för september (större företag)
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2021-08-31)*
November
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30) - pappersblankett
Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2021-03-31)
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2021-05-31 och 2021-06-30)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Momsdeklaration för juli-september (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30) - pappersblankett
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2020-07-31 och 2020-08-31)
22 Periodisk sammanställning för oktober - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för oktober - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober (större företag)
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2021-09-30)*
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2021-04-30)
December
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30) - elektronisk
Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2022
13 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för november (mindre företag)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Momsdeklaration för oktober (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2021-01-31, 2021-02-28, 2021-03-31 och 2021-04-30) - elektronisk
Slutskattebesked (bokslut 2020-09-30, 2020-10-31, 2020-11-30 och 2020-12-31)
15 Inkomstdeklaration (bokslut 2021-05-31 och 2021-06-30) - pappersblankett
20 Periodisk sammanställning för november - pappersblankett
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för november (större företag)
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2021-10-31)*
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2021-05-31 och 2021-06-30) - pappersblankett
Periodisk sammanställning för november - elektronisk
« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer