Artikel 2004-01-13 Skriv ut

Aktuella datum

  • Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
  • Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
  • Skatter = F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt

Observera att mindre företag frivilligt, efter ansökan till skattemyndigheten, kan använda reglerna för stora företag.

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter, avgifter och moms gäller senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda.

Här finner du förteckningar över deklarationsdatum mm för juridiska personer:

*företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

OBS! Datumen för 2018 är ännu inte uppdaterade utan ska justeras i vissa fall. Inom kort publiceras korrekta datum.

November
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-04-30)
December
3 Inkomstdeklaration (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30) - elektronisk
Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2019
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för november (mindre företag)
Momsdeklaration för oktober (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30) - elektronisk
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Slutskattebesked (bokslut 2017-09-30, 2017-10-31, 2017-11-30 och 2017-12-31)
17 Inkomstdeklaration (bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30) - pappersblankett
20 Periodisk sammanställning för november - pappersblankett
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för november (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30) - pappersblankett
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2018-10-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
Periodisk sammanställning för november - elektronisk
Januari
2 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-05-31)
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31)
15 Inkomstdeklaration (bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30) - elektronisk
17 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för december (mindre företag)
Momsdeklaration för november (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30) - elektronisk
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
21 Periodisk sammanställning för december och kvartal 4 - 2018 - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för december och kvartal 4 - 2018 - elektronisk
28 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för december (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2018-11-30)*
Inbetalning av moms (större företag)
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-06-30)
Kontrolluppgifter för inkomståret 2018 ska ha lämnats till Skatteverket
Sista dag för begäran av ersättning för husarbeten betalda under 2018
Februari
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för januari (mindre företag)
Momsdeklaration för oktober-december (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för december (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (fysiska personer, enskilda näringsidkare)
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31)
20 Periodisk sammanställning för januari - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för januari - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för januari (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2018-12-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
28 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-07-31)
Mars
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31) - pappersblankett
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för februari (mindre företag)
Momsdeklaration för januari (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31) - pappersblankett
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31)
20 Periodisk sammanställning för februari - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för februari - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för februari (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2018-01-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
April
1 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-08-31)
Inkomstdeklaration (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31) - elektronisk
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för mars (mindre företag)
Momsdeklaration för februari (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31) - elektronisk
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
15 Slutskattebesked (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30)
23 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 - 2019 - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 - 2019 - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för mars (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2018-02-28)*
Inbetalning av moms (större företag)
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-09-30)
Maj
2 Inkomstdeklaration (fysiska personer, enskilda näringsidkare)
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (fysiska personer, enskilda näringsidkare)
13 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för april (mindre företag)
Momsdeklaration för januari-mars (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för mars (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (fysiska personer, enskilda näringsidkare)
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
20 Periodisk sammanställning för april - pappersblankett
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för april (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2018-03-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
Periodisk sammanställning för april - elektronisk
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-10-31)
Juni
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för maj (mindre företag)
Momsdeklaration för april (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30)
17 Slutskattebesked (bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30)
20 Periodisk sammanställning för maj - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för maj - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för maj (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2018-04-30)*
Inbetalning av moms (större företag)
Juli
1 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-11-30)
Inkomstdeklaration (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) - pappersblankett
Sista dag för beslut om allmän fastighetstaxering för hyreshus
Sista dag för beslut om allmän fastighetstaxering för industri
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juni (mindre företag)
Momsdeklaration för maj (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) - pappersblankett
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30)
22 Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 - 2019 - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 - 2019 - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juni (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2018-05-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-12-31)
Augusti
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) - elektronisk
12 Inbetalning av skatter (större företag)
Inbetalning av skatter och socialavgifter (större företag)
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30)
15 Slutskattebesked (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31)
19 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juli (mindre företag)
Momsdeklaration för april-juni (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för juni (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) - elektronisk
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter (mindre företag)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Inbetalning av skatter och socialavgifter (mindre företag)
20 Periodisk sammanställning för juli - pappersblankett
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juli (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2018-06-30)*
Inbetalning av moms (större företag)
Periodisk sammanställning för juli - elektronisk
September
2 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-01-31)
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för augusti (mindre företag)
Momsdeklaration för juli (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30)
20 Periodisk sammanställning för augusti - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för augusti - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för augusti (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2018-07-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-02-28)
Oktober
14 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september (mindre företag)
Momsdeklaration för augusti. (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31)
21 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2019 - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 - 2019 - elektronisk
28 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för september (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2018-08-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-03-31)
November
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30) - pappersblankett
Inlämning av förenklad fastighetsdeklaration för jordbruk
4 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2018-05-31 och 2018-06-30)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag)
Momsdeklaration för juli-september (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30) - pappersblankett
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31)
20 Periodisk sammanställning för oktober - pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för oktober - elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2018-09-30)*
Inbetalning av moms (större företag)
December
2 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-04-30)
Inkomstdeklaration (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30) - elektronisk
Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2020
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för november (mindre företag)
Momsdeklaration för oktober (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30) - elektronisk
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Slutskattebesked (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31)
« Tillbaka till index

Om BL Info Online

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB som ger dig ständig tillgång till nyhetsartiklar, alltid uppdaterade eBöcker, dokumentmallar mm.

Klicka här för att logga in

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer