Rättsfall
Artikel 09:142 2009-05-28 Skriv ut

Ingen förmån för lätt lastbil

Kammarrätten ansåg att en företagsledare skulle slippa bilförmån för en lätt lastbil eftersom den inte var lämplig att använda privat och hade körts en begränsad körsträcka.

Disponerade lätt lastbil

Ett företag i snickeribranschen leasade en lätt lastbil som skulle användas i tjänsten. På lastbilens pickup fanns det en plastkåpa som var full av hyllor och verktyg. Det var bara Peter, som var företagsledare i bolaget, som disponerade lastbilen och efter arbetstid stod bilen parkerad utanför hans bostad som också var företagets fasta adress. Förutom leasingkostnaden betalade företaget drivmedlet.

Peter hade inte upprättat någon körjournal över hur bilen hade använts.

Mer än ringa omfattning?

Reglerna om bilförmån innebär att den som har tillgång till en tjänstebil ska beskattas för den privata användningen av bilen. Den skattskyldige ska inte förmånsbeskattas om tjänstebilen använts privat i enbart ringa omfattning, dvs högst 10 gånger och sammanlagt högst 100 mil. Om Skatteverket kan göra det sannolikt ska presumtionen vara att bilen använts privat i mer än ringa omfattning. Det är då upp till den skattskyldige att bevisa motsatsen. Ett bevis kan vara en noggrann förd körjournal.

Påfördes bilförmån

Skatteverket ansåg i detta fall att Peter, som var ensam ägare till bolaget, hade dispositionsrätt till bilen och eftersom det inte fanns någon körjournal kunde han inte visa att bilen bara använts i tjänsten. Skatteverket beslutade att ta ut skatt och sociala avgifter för både bil- och drivmedelsförmån.

Inte lämplig för privat körning

Bolaget överklagade beslutet och hävdade att bilen var ett rent arbetsfordon som aldrig hade använts privat. Bilen var belamrad med verktyg och var så pass smutsig att den inte lämpade sig för att åka i privat. Peter, som var ensamstående med två minderåriga barn, hade också en privat personbil och en motorcykel.

Länsrätten höll dock med Skatteverket och ansåg att Peter inte hade gjort det sannolikt att bilen inte använts privat.

Kammarrätten ändrade beslutet

Bolaget överklagade domen till kammarrätten som ändrade tidigare beslut och gick på Peters linje. Peter hade visserligen haft möjlighet att disponera bolagets bil men hade ändå kunnat göra det sannolikt att bilen inte hade körts privat, trots att det saknades körjournal. Kammarrätten ansåg det bevisat genom att bilen uppenbarligen inte var lämplig som privat transportmedel samt att Peter hade en privat personbil vilket visade att Peter inte hade något behov att använda lastbilen för privata ändamål. Dessutom hade bilen bara använts en begränsad körsträcka, 1 000 mil per år, vilket också gav skäl att tro att lastbilen bara hade använts i tjänsten. Därmed beslutade kammarrätten att bil- och drivmedelsförmån inte skulle påföras.

Kammarrätten i Göteborg avd 2 , mål nr 4096-08

Kommentar:


Man kan konstatera att denna dom avviker från flera andra kammarrättsdomar, med liknande förhållanden, där domstolen inte har sett några förmildrande omständigheter när körjournal saknats. Se artikel 08:82 och 06:129.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer