Notis
Artikel 13:106 2013-04-25 Skriv ut

Stiftelser och allmännyttiga ändamål

Regeringen föreslår att stiftelser ges ökade möjligheter att stödja allmännyttiga ändamål. Bland annat föreslås gemensamma regler om allmännyttiga ändamål för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Förslaget innebär att stiftelser som främjar kultur, miljö och idrott till skillnad mot i dag, kommer att kunna bli skattskyldiga bara för vissa inkomster. Genom det nya ändamålskravet kommer även möjligheterna till skattereduktion för gåva att bli fler.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2014.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer