Rättsfall
Artikel 16:103 2016-04-28 Skriv ut

Inget ROT-avdrag för rök- och ventilationskanaler

HFD har fastställt ett förhandsbesked gällande nekat ROT-avdrag för rök- och ventilationskanaler i en bostadsrätt.

Besked om ROT-avdrag

En bostadsrättsinnehavare vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) för att få besked om de arbeten med rök- och ventilationskanaler som hörde till hennes lägenhet berättigade till ROT-avdrag. I just detta fall hade alla lägenheter egna rök- och ventilationskanaler. Kanalerna behövde nu renoveras för att en eldstad och en köksfläkt skulle kunna installeras. Ägaren tyckte inte att det var någon tvekan om att dessa arbeten skulle ge ROT-avdrag, och att detta var arbeten som utförts ”i lägenheten” (enligt IL 67 kap 13 b §).

Skatteverket var av annan åsikt

Skatteverket tyckte inte alls att dessa arbeten kunde ge ROT-avdrag. I ett ställningstagande (se 14:71) har man tidigare meddelat att ROT-avdrag inte kan medges för arbete som avser ventilations- och rökkanaler, samt avloppsrör, även om bostadsrättsinnehavaren enligt stadgarna eller upplåtelseavtalet är skyldig att ansvara för dessa. Kanalerna och rören går från lägenheten ut i husets stomme och kan därför inte omfattas av begreppet ”i lägenheten”.

SRN nekade avdraget

SRN fann att lagens krav ”i lägenheten” ska tolkas restriktivt, och att skattereduktion endast kan ges för sådant arbete som utförs på de delar av kanalerna som kan hänföras till vad som finns innanför lägenhetens golv, väggar och tak.

Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HFD fastställde förhandsbeskedet

HFD fastställde förhandsbeskedet och påpekade att i lagens förarbeten framhålls att kravet på att arbetet ska vara utfört i lägenheten innebär att även om en bostadsrättsförenings stadgar ålägger en innehavare ett underhållsansvar för åtgärder utanför den egna lägenheten, så omfattas inte sådant arbete av reglerna för ROT-avdrag.

Enligt HFD kunde arbeten i den del av kanalen som går genom fastigheten – utanför lägenhetens tak, väggar och golv – inte anses utförda i lägenheten.

Högsta förvaltningsdomstolen, 2459-15

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer