Rättsfall
Artikel 16:210 2016-09-12 Skriv ut

Frånskild make är dödsbodelägare

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska en frånskild make eller maka kallas till bouppteckningen efter en tidigare makes eller makas bortgång om bodelning inte har gjorts.

Efterlevande make ska kallas

När en person avlider ska en bouppteckning göras. Till den ska efterlevande make eller maka alltid kallas, oavsett om denne är dödsbodelägare eller inte. Om makarna hade lämnat in en skilsmässoansökan före dödsfallet ska efterlevande make eller maka också kallas eftersom makarna räknas som gifta under tiden då skilsmässan pågår.

Det har dock varit oklart huruvida en frånskild make eller maka ska kallas om bodelning inte har gjorts.

Skatteverket vägrade registrera bouppteckning

Åsa avled 2013 och efter henne upprättades en bouppteckning. Skatteverket vägrade dock att registrera bouppteckningen eftersom hennes före detta man Pelle inte hade kallats till bouppteckningen. Åsa hade skilt sig från Pelle 2012 men någon bodelning hade inte ägt rum. Åsa hade dessutom gift om sig med Stefan kort före sin bortgång.

Beslutet överklagades

Stefan överklagade Skatteverkets beslut till högre instans. Förvaltningsrätten och kammarrrätten ansåg dock att Skatteverket hade rätt i sin bedömning.

Högsta förvaltningsdomstolen

Stefan överklagade och fick prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HFD konstaterade att om en bodelning inte har gjorts när den tidigare maken eller makan avlider har en frånskild make eller maka del i den avlidnes dödsbo. Därför ansåg HFD att en frånskild make eller maka i detta fall ska betraktas som dödsbodelägare och kallas till bouppteckningen. Detta bör enligt HFD gälla även om den tidigare maken eller makan har gift om sig.

Ett undantag från att den frånskilda maken eller makan ska kallas gäller dock om det har gått så lång tid från bodelningen att maken eller makan har förlorat rätten att begära bodelning.

Eftersom det inte gjorts någon bodelning mellan Åsa och Pelle och det bara hade gått drygt ett år sedan skilsmässan så skulle Pelle betraktas som dödsbodelägare och kallas till bouppteckningen. Skatteverket hade därför gjort rätt i att vägra att registrera bouppteckningen.

Högsta förvaltningsdomstolen 1280-15

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer