Övrigt
Artikel 16:276 2016-11-08 Skriv ut

Skattetillägg för odeklarerat överskott i handelsbolag

En handelsbolagsdelägare som redovisat felaktig inkomst – eller inte någon inkomst alls – kan få skattetillägget nedsatt om inkomsten framgått av den särskilda uppgiften från handelsbolaget.

Regler kring skattetillägg

Tidigare har skattetillägg inte fått tagits ut om en oriktig uppgift i deklaration kunnat rättats med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket. En särskild uppgift från ett handelsbolag om delägares andel av bolagets inkomst har normalt varit sådant tillgängligt kontrollmaterial.

Från och med 1 januari 2016 har bestämmelserna om när skattetillägg inte får tas ut ändrats. Nu gäller att skattetillägg inte får tas ut om den oriktiga uppgiften framgår av tillgängliga avstämningsuppgifter.

Frågan är då om den särskilda uppgiften som handelsbolaget lämnar är en tillgänglig avstämningsuppgift? Eller om den i vart fall kan ge hel eller delvis befrielse från skattetillägg när delägaren inte har deklarerat sin inkomst eller har deklarerat felaktig inkomst från handelsbolaget?

Avstämningsuppgifter

Begreppet tillgängliga avstämningsuppgifter är ett mer inskränkt begrepp än normalt tillgängligt kontrollmaterial. Endast uppgifter som har en tydlig avstämningskaraktär omfattas av uttrycket, dvs det är fråga om uppgifter som ska finnas hos Skatteverket så att det vid sin kontroll kan stämma av uppgifterna mot uppgifter i en framtida deklaration.

Enligt Skatteverket är en särskild uppgift som handelsbolaget lämnar inte en avstämningsuppgift.

Befrielse från skattetillägg

Den särskilda uppgiften liknar dock en avstämningsuppgift. Skatteverket konstaterar därför att den kan minska risken för skatteundandragande. Skatteverket kan på ett enkelt sätt stämma av om delägaren redovisat sin andel på rätt sätt och därför bör delägaren bli delvis eller helt bli befriad från skattetillägg.

Skatteverket anser att skattetillägget ska sättas ned till en fjärdedel om en oriktig uppgift lämnats om andel av handelsbolagets inkomst. Att det inte blir hel befrielse beror på att delägaren har en skyldighet att lämna riktiga uppgifter i sin deklaration. Att redovisa sin andel är inte en svårbedömd fråga men samtidigt finns det en risk för att Skatteverket inte uppmärksammar och åtgärdar den oriktiga uppgiften.

Den särskilda uppgiften ska vara tillgänglig

För att skattetillägget ska sättas ned krävs att den särskilda uppgiften från handelsbolaget ska vara tillgänglig för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret.

Den särskilda uppgiften ska också vara tillgänglig innan Skatteverket påbörjar en utredning av den oriktiga uppgiften hos delägaren eller handelsbolaget. Kommer den särskilda uppgiften in efter det att en utredning påbörjats kan delägaren alltså inte få nedsättning av skattetillägget.

Skatteverkets ställningstagande 131 359819-16/111

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer