Rättsfall
Artikel 16:295 2016-11-29 Skriv ut

Inget ROT-avdrag för delägare i bostadsrätt

Delägaren i en bostadsrätt fick inte ROT-avdrag eftersom hon inte kunde göra det sannolikt att hon vistats i lägenheten i den omfattningen att den kunde anses vara hennes bostad.

Gemensam ägd lägenhet

En bostadsrättslägenhet i Stockholm ägdes gemensamt av Marie och hennes dotter. Den vuxna dottern var folkbokförd i lägenheten men Marie var folkbokförd i Sundborn i Dalarna. Lägenheten renoverades och Marie gjorde avdrag för ROT-arbeten med 50 000 kr i sin inkomstdeklaration.

Nekades ROT-avdrag

Skatteverket ville dock inte medge Marie ROT-avdraget. Motiveringen till beslutet var att en bostad inte kan vara en permanent bostad för en person och fritidsbostad för någon annan.

Förutom nekat ROT-avdrag fick Marie skattetillägg eftersom hon lämnat oriktig uppgift då hon begärt ROT-avdrag i sin deklaration och utelämnat information om de verkliga förhållandena.

Beslutet överklagades

Marie överklagade beslutet och menade att hon bodde i lägenheten under långa perioder bland annat på grund av hälsoproblem. Hon arbetade också i Stockholm under delar av året. Hon menade att lägenheten inte skulle anses vara hennes fritidsbostad utan var dubbel bosättning för henne.

Enligt Skatteverket är syftet med skattereduktion för flera delägare med samma bostad att det är fråga om samma typ av bostad för samtliga delägare av hushållet. Marie var folkbokförd i Sundborn och det är den bostaden som räknas som hennes hushåll. Att Marie på grund av hälsoskäl hade vistats en hel del i lägenheten medförde inte dubbel bosättning.

Bostadskrav

Förvaltningsrätten skrev att i kravet på att ROT-arbetena ska vara hänförliga till den som begär skattereduktion, eller till dennes föräldrars hushåll, ligger att arbetena ska ha utförts på en fastighet där ägaren, eller dennes föräldrar, har sin bostad. Under vilka förutsättningar ett hus ska anses vara ägarens bostad framgår dock inte, vare sig av lagtext eller praxis.

I förarbetena till reglerna om skattereduktion för hushållsarbete står att skattereduktion fås för arbete som utförs i eller i nära anslutning till den skattskyldiges permanentbostad eller annan bostad. Med annan bostad avses exempelvis fritidsbostad eller när en person har så kallad dubbel bosättning.

Det finns alltså inget krav på att ägaren måste vara folkbokförd på den aktuella platsen för att beviljas ROT-avdrag, särskilt inte för en fritidsbostad. För att avgöra vad som är en bostad och var en person kan anses vara bosatt fanns det enligt förvaltningsrätten ändå anledning att jämföra med bosättningsbegreppet i folkbokföringslagen där det anges att en person är bosatt där man regelmässigt tillbringar sin dygnsvila.

Besök och inte boende

I detta fall var det bara Maries dotter som var folkbokförd i lägenheten. De skäl som Marie hade uppgivit var inte tillräckliga bevis för att göra det sannolikt att hon vistats i lägenheten i den omfattningen att den kunde anses vara en bostad även för henne. Den här typen av vistelse på en annans folkbokföringsadress skulle enligt förvaltningsrätten anses vara besök och inte boende. Marie var därför inte berättigad till ROT-avdrag för det arbete som utförts i lägenheten.

Slapp skattetillägg

Förvaltningsrätten befriade dock Marie från skattetillägg. För att påföra skattetillägg måste Skatteverket kunna visa att Marie inte använt lägenheten i Stockholm som bostad. Även om Marie inte kunde göra det sannolikt att hon vistats där i tillräcklig omfattning hade Skatteverket å andra sidan inte visat motsatsen.

Kammarrätten höll med

Marie överklagade domen men kammarrätten delade förvaltningsrättens bedömning. Domen har vunnit laga kraft.

Kammarrätten i Göteborg 1871-16

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer