Övrigt
Artikel 16:296 2016-11-29 Skriv ut

Utrangering av byggnad

För att få göra utrangeringsavdrag för en byggnad måste hela byggnaden ha rivits eller totalförstörts.

Avdrag för utrangering

Ett företag som har en byggnad som inte kan användas och som man inte har några planer på att reparera eller sälja ska utrangera byggnaden. Utrangeras en byggnad ska ett avdrag göras för den del av anskaffningsvärdet som inte har dragits av tidigare.

När ett avdrag får ske

Skattemässigt får företaget normalt avdrag för den kostnad som uppstår vid utrangeringen. I ett ställningstagande har Skatteverket tagit upp frågan när avdraget för utrangeringen ska ske.

Utrangeringen måste vara definitiv

Enligt Skatteverkets bedömning måste en utrangering av en byggnad framstå som definitiv för att få dras av skattemässigt. Skatteverkets uppfattning är att bestämmelsen ska tillämpas på varje byggnad för sig, samt att hela byggnaden ska utrangeras. Detta innebär att byggnaden inte på något sätt, varken nu eller i framtiden, ska kunna användas helt eller delvis för något ändamål av byggnadens ägare eller av någon annan. Finns byggnaden eller del av byggnaden kvar, men inte längre används, kan avdrag för utrangeringen inte medges.

Riven eller totalförstörd

Enligt Skatteverket omfattar begreppet utrangering förutom rivning även händelser som innebär att en byggnad totalförstörs genom exempelvis brand, jordskred eller översvämning. Utrangeringen måste alltså vara definitiv vilket innebär att inte någon del av byggnaden, som exempelvis bärande konstruktioner, ska kunna användas i framtiden.

Skatteverkets ställningstagande 131 443820-16/111

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer