Faktabank
Artikel 13:S60 Skriv ut

Skattetillägg

Du kan bli tvungen att betala skattetillägg om du lämnar en oriktig uppgift i deklarationen. Skattetillägget är 40% av den inkomstskatt och 20% av den moms eller de arbetsgivaravgifter som undanhållits.

Skattetillägget är inte avdragsgillt, varken i skattedeklarationen eller i inkomstdeklarationen.

Skattetillägg vid:
Inkomstskatt 40%
Moms, arbetsgivaravgifter 20%

Om du frivilligt rättar en felaktig uppgift innan Skatteverket hunnit fastställa deklarationen slipper du skattetillägg. En rättelse anses inte vara på eget initiativ om Skatteverket har informerat om att de kommer att genomföra en generell kontroll och

  • om rättelsen från den enskilde har en koppling till den generella kontrollen och
  • om rättelsen sker först två månader från utgången av den månad som Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Läs mer om detta i artikel 18:159.

Periodiseringsfel

Om den felaktiga uppgiften beror på ett periodiseringsfel, dvs momsen eller inkomstskatten har redovisats under fel period, är skattetillägget 5% respektive 10%.

Skattetillägg vid:
Inkomstskatt 10%
Moms, arbetsgivaravgifter 5%

Om redovisningsperioden är högst tre månader och felet avser en period som löper ut högst fyra månader före eller efter den period uppgiften hör till är skattetillägget 2%.

Skönstaxering

Om du inte lämnar någon deklaration blir du skönsbeskattad, dvs Skatteverket bestämmer vilken moms respektive inkomstskatt du ska betala. Då blir skattetillägget 20% för moms och 40% för inkomstskatt.

Skattetillägg vid:
Inkomstskatt 40%
Moms, arbetsgivaravgifter 20%

Avstämningsuppgifter

Om den oriktiga uppgiften framgår av tillgängliga avstämningsuppgifter får skattetillägg inte tas ut. Uppgifterna måste dock ha varit tillgängliga för Skatte­verket inom ett år från utgången av beskattningsåret.

Befrielsegrunder

Om du får skattetillägg och felet eller bristen beror på ålder, bristande erfarenhet eller sjukdom, kan du i efter­hand få slippa betala tillägget. Du kan även slippa betala skatte­tillägg om frågan anses vara svårtolkad eller om skatte­tillägget är oskäligt. Detsamma gäller om den fel­aktiga uppgiften beror på fel i ett datorprogram, eller om man särskilt markerat att man är osäker på en lämnad uppgift (så kallat öppet yrkande).

Förbud mot dubbla straff

Från 2016 har en spärregel införts som innebär att en åklagare inte får inleda en process om skattebrott om Skatteverket dessförinnan har fattat beslut om skattetillägg i fråga om samma brott för samma person. Det omvända gäller också. Skatteverket får inte fatta beslut om skattetillägg om åklagaren har inlett en skatteprocess i fråga om samma brott för samma person.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer