Faktabank
Artikel 98:S17 Skriv ut

Förseningsavgifter mm

För sent inlämnad inkomstdeklaration

Alla skattskyldiga som inte lämnar sin deklaration i tid måste betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften är inte avdragsgill.

2022 Förseningsavgift (sammanlagt)
Deklaration lämnad efter Aktiebolag/ekonomisk förening Övriga
deklarationsdatum 6 250 kr 1 250 kr
3 månader* 12 500 kr 2 500 kr
5 månader* 18 750 kr 3 750 kr
2021 Förseningsavgift (sammanlagt)
Deklaration lämnad efter Aktiebolag/ekonomisk förening Övriga
deklarationsdatum 6 250 kr 1 250 kr
3 månader* 12 500 kr 2 500 kr
5 månader* 18 750 kr 3 750 kr
*Tiden räknas från sista dagen för inlämning av inkomstdeklarationen på papper, även om deklarationen lämnas elektroniskt.

För den som har beviljats anstånd utgår ingen förseningsavgift om deklarationen lämnas senast på anståndsdagen. Observera att tiden för den andra och tredje förseningsavgiften räknas från den ordinarie deklarationstidpunkt som gäller enligt lag, inte från anståndstidpunkten.

För sent inlämnad skattedeklaration

Om skattedeklarationen (för moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag) inte har kommit fram till Skatteverket i rätt tid måste du betala en (icke avdragsgill) förseningsavgift på 625 kr. En högre förseningsavgiften på 1 250 kr tas dock ut om den skattskyldige inte har följt ett föreläggande om att deklarera.

Det blir däremot ingen förseningsavgift om du gör inbetalningen för sent. Då får du istället betala kostnadsränta för de dagar som är försenade. Se även Ränta på skattekonto.

För sent inlämnad periodisk sammanställning

Om du lämnar in den periodiska sammanställningen för sent är förseningsavgiften 1 250 kr.

För sent inlämnad årsredovisning till Bolagsverket

Ett aktiebolag som inte har lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse i rätt tid, dvs senast sju månader efter räkenskapsårets slut, måste betala en förseningsavgift på 5 000 kr (10 000 kr för publika aktiebolag).

Efter två månaders fördröjning, dvs nio månader efter räkenskapsårets slut, blir det ytterligare en förseningsavgift, också den på 5 000 kr (respektive 10 000 kr). Efter ytterligare två månaders fördröjning, dvs 11 månader efter räkenskapsårets slut, blir det ännu en förseningsavgift på 10 000 kr (respektive 20 000 kr).

Kassaregister

En kontrollavgift på 12 500 kr tas ut om en näringsidkare som omfattas av krav på kassaregister

  • saknar kassaregister
  • använder kassaregister som inte är certifierat
  • inte har anmält kassaregister till Skatteverket
  • inte uppfyller kraven på teknisk kontroll
  • inte har bevarat kontrollremsor och journaler
  • inte följer reglerna om registrering och kvitto.

Om ingen rättning sker inom skälig tid eller om ett nytt fel upptäcks inom ett år ska en ny avgift på 25 000 kr tas ut.

Personalliggare

Skatteverket tar ut en kontrollavgift av företag som inte följer reglerna om personalliggare. Kontrollavgiften är 12 500 kr för varje kontrolltillfälle och 2 500 kr för varje person som inte är dokumenterad.

Skatteverket har rätt att ta ut en kontrolluppgift om

  • personalliggare helt saknas,
  • personalliggaren är så bristfällig att den inte går att kontrollera,
  • personalliggaren inte bevarats, eller
  • näringsidkaren vägrar att lämna ut liggaren.

Om näringsidkaren inte åtgärdar felet eller om ett nytt allvarligt fel upptäcks inom ett år ska ytterligare en avgift på 25 000 kr betalas.

Om ingen anmälan skett om byggstart (personalliggare i byggbranschen) och var den ska bedrivas är kontrollavgiften 25 000 kr.

Ej avdragsgillt

Försenings- och kontrollavgifterna är inte avdragsgilla.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer