Övrigt
Artikel 16:10 2016-01-08 Skriv ut

Socialavgifter 2016

Här följer en sammanställning av hur socialavgifterna ska beräknas under 2016.

Arbetsgivaravgifter

Beskattningsåret 2016 gäller följande procentsatser för arbetsgivaravgifterna:

2016
Födda 1937 och tidigare 6,151
Födda 1938–1950 16,361
Födda 1991 och senare 25,462
Övriga 31,42
1varav särskild löneskatt 6,15%
2till och med 31 maj, därefter gäller 31,42%

I stödområdet får arbetsgivaravgifterna sättas ned med 10 procentenheter, dock max 7 100 kr/mån. Vid arbete med forskning och utveckling får arbetsgivaravgifterna sättas ned med 10 procentenheter, dock max 230 000 kr/mån per koncern. Arbetsgivaravgifterna får dock inte understiga 10,21% (ålderspensionsavgiften).

Egenavgifter och löneskatt

Vid aktiv näringsverksamhet gäller följande procentsatser för egenavgifter beskattningsåren 2015 och 2016 (deklarationen 2016 och 2017):

Antal karensdagar1: 2015   2016
1 29,19%   29,35%
7 28,97%   28,97%
14 28,87%   28,88%
30 28,69%   28,56%
60 28,46%   28,22%
90 28,29%   27,96%
1 På den del av sammanlagda inkomsten (av både tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 333 750 kr under 2015 respektive 332 250 kr under 2016 beräknas egenavgifterna efter 7 karensdagar.

Ålderspensionärer

För anställda som vid årets ingång är 65 år eller äldre gäller följande avgifter:

2015   2016
Födda 1937 och tidigare 0%   6,15%*
Födda 1938 och senare   10,21%   16,36%*
* Varav särskild löneskatt 6,15%

Procentsatserna gäller även då hel allmän pension tagits ut under hela beskattningsåret.

Ungdomar

För ungdomar gäller följande avgifter (vid 7 karensdagar):

Födelseår
1989     1990     1991     1992 –
1 jan – 30 april 2015     14,88%   14,88%   14,88%   14,88%
1 maj – 31 juli 2015 28,97%   14,88%   14,88%   10,21%
1 aug – 31 dec 2015 28,97%   23,69%   23,69%   23,69%
1 jan – 31 maj 2016 28,97%   28,97%   23,69%   23,69%
Från och med 1 juni 2016 är nedsättningen för ungdomar slopad. Se Egenavgifter i Faktabanken för procentsatser för övriga karensdagar.

Om näringsidkaren inte kan visa annat anses så stor del av inkomsten höra till respektive period som perioden motsvarar av hela året.

Nedsättning av egenavgifter

Egenavgifterna får sättas ned i vissa fall. Nedsättningen är 7,5% av avgiftsunderlaget för egenavgifter. Den gäller dock bara om överskottet av näringsverksamheten överstiger 40 000 kr. Den högsta nedsättning som går att få är 15 000 kr.

Personer fyllda 65 år omfattas inte av nedsättningen. Detsamma gäller personer som under hela året tagit ut hel allmän pension. Ungdomar som under hela beskattningsåret har fått ungdomsrabatt på egenavgifterna omfattas inte heller av dessa regler.

I stödområdet får egenavgifterna sättas ned med ytterligare 10 procentenheter, dock max 18 000 kr/år. Egenavgifterna får aldrig understiga 10,21%.

Passiv näringsverksamhet

Vid passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt med 24,26% oavsett ålder.

Kommentar:

Observera att skillnaden i egenavgifter vid val av fler karensdagar är blygsam. Skulle man bli sjuk kan dock skillnaden i ersättning från Försäkringskassan bli enormt mycket större. Att välja många karensdagar bör man alltså göra bara om näringsverksamheten är en sidoinkomst.

Läs mer om Arbetsgivaravgifter och Egenavgifter i Faktabanken.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer