Övrigt
Artikel 19:331 2019-11-25 Skriv ut

Byråanstånd 2020

Skatteverket har i en skrivelse angett vilken tidsplan som gäller för byråanstånd 2020. Om man lämnar sina deklarationer elektroniskt är anstånden generösare än om man lämnar uppgifterna på papper.

Ansökan om byråanstånd

Normalt är det senast 4 maj 2020 som fysiska personer och dödsbon ska lämna in sina deklarationer. Den som yrkesmässigt hjälper andra att upprätta inkomstdeklarationer kan dock ansöka hos Skatteverket om att få lämna deklarationer för dessa klienter enligt en tidsplan, så kallat byråanstånd.

Om byråanstånd beviljas ska deklarationer där en eller flera bilagor lämnas på papper ha kommit in till Skatteverket senast 18 maj. Deklarationer som lämnas digitalt ska ha kommit in senast 15 juni.

Nytt för i år att hela deklarationen, dvs huvudblanketten, bilagorna och övriga upplysningar, måste skickas in digitalt för att den längre anståndstiden ska gälla. Undantag kan göras för bilagor som av olika skäl enbart kan lämnas på papper (t ex deklarationsbilaga K10 i de fall företaget har ett utländskt organisationsnummer). I dessa undantagsfall får just de deklarationsbilagorna lämnas på papper och deklarationen räknas ändå som digitalt inlämnad.

Deklarationer som lämnas Skatteverket tillhanda senast
på papper (helt eller delvis) 18 maj
elektroniskt 15 juni

Ansökan om byråanstånd görs antingen via e-tjänsten Filöverföring eller på blankett SKV 2604.

Momsdeklaration – helårsmoms

Byråanståndet innebär också automatiskt anstånd med att lämna momsdeklarationer för helårsmoms under förutsättning att företaget inte har några gränsöverskridande transaktioner inom EU (se 13:306). Dessa momsdeklarationer ska då lämnas senast 26 juni (istället för 12 maj). Observera dock att kostnadsränta beräknas från och med 12 maj.

Företag som har EU-handel (köp eller försäljning) måste alltid lämna momsdeklarationen för helårsmoms senast den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång.

Anstånd för juridiska personer

Det går inte att få byråanstånd för juridiska personer. Så kallat enskilt anstånd för juridiska personer är möjligt att få om det finns synnerliga skäl.

Skatteverket skrivelse 212 429859-19/111

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer