Faktabank
Artikel 07:S1 Skriv ut

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget innebär att alla med arbetsinkomster får en skattereduktion.

Avdraget är inräknat i de skattetabeller som arbetsgivare använder vid löneutbetalningar så du behöver inte själv ansöka om avdraget.

Skattereduktionens storlek beror på inkomstnivå (efter ev avdrag), grundavdrag och kommunalskattesats.

Jobbskatteavdraget får bara avräknas mot den kommunala inkomstskatten, inte mot den statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Avdraget påverkar inte heller allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften eller avgift till trossamfund.

Beräkning av jobbskatteavdraget

Underlaget till skattereduktionen multipliceras med kommunalskattesatsen i din kommun och ger då skattereduktionen (jobbskatteavdraget).

Underlag x kommunalskattesats = skattereduktion

I nedanstående tabeller ser du hur underlaget till skattereduktionen beräknas för personer som vid årets ingång inte fyllt 65 år.

För inkomståret 2019 till 2021 beräknas underlaget på följande sätt:

Årlig arbetsinkomst
(Inkomståret 2019 tom 2021)
Underlag *
<= 0,91 pbb Arbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb - 3,24pbb 0,91 pbb plus 34,05% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
3,24 pbb - 8,08pbb 1,703 pbb plus 12,8% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb – 13,54 pbb 2,323 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb 2,323 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)
*Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600kr.

För den som har ca 250 000 kr i arbetsinkomster under 2021 är grundavdraget 26 500 kr vilket innebär ett jobbskatteavdrag på ca 66 800 kr (93 300-26 500). Vid en kommunal skatt på 31% ger detta en skattereduktion på ca 20 700 kr per år.

För inkomståren 2016 till 2018 beräknades underlaget på följande sätt:

Årlig arbetsinkomst
(Inkomståren 2016 tom 2018)
Underlag *
<= 0,91 pbb Arbetsinkomsten minus grundavdrag
0,91 pbb - 2,94 pbb 0,91 pbb plus 33,2% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
2,94 pbb - 8,08 pbb 1,584 pbb plus 11,1% av arbetsinkomsten
i detta skikt, minus grundavdrag
8,08 pbb – 13,54 pbb 2,155 pbb minus grundavdrag
> 13,54 pbb 2,155 pbb minus grundavdrag (jobbskatteavdraget minskas med 3% av arbetsinkomster över 13,54 pbb)
*Arbetsinkomsten avrundas nedåt till helt hundratal kronor.
Arbetsinkomst per år Totalt jobbavdrag 2021 % av inkomsten
100 000 10 280 10,0
150 000 13 598 9,1
200 000 17 469 8,7
250 000 21 062 8,4
300 000 24 656 8,2
350 000 28 249 8,1
400 000 30 440 7,6
500 000 30 440 6,0
600 000 30 440 5,0
700 000 28 775 4,1
900 000 22 775 2,5
1 100 000 16 775 1,5
1 300 000 10 775 0,8
1 500 000 4 775 0,3
Beräknat utifrån 2021 års prisbasbelopp (47 600 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%.
Arbetsinkomst per år Totalt jobbavdrag 2020 % av inkomsten
100 000 10 004 10,0
150 000 13 636 9,1
200 000 17 442 8,7
250 000 21 035 8,4
300 000 24 628 8,2
350 000 28 221 8,1
400 000 30 252 7,6
500 000 30 252 6,0
600 000 30 252 5,0
700 000 28 465 4,1
900 000 22 466 2,5
1 100 000 16 466 1,5
1 300 000 10 465 0,8
1 500 000 4 465 0,3
Beräknat utifrån 2020 års prisbasbelopp (47 300 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%.
Arbetsinkomst per år Totalt jobbavdrag 2019 % av inkomsten
100 000 9 915 9,9
150 000 13 768 9,2
200 000 17 400 8,7
250 000 20 994 8,4
300 000 24 586 8,2
350 000 28 181 8,0
400 000 29 729 7,4
500 000 29 729 5,9
600 000 29 729 5,0
700 000 27 617 3,9
900 000 21 617 2,4
1 100 000 15 611 1,4
1 300 000 9 611 0,7
1 500 000 3 611 0,2
Beräknat utifrån 2019 års prisbasbelopp (46 500 kr) och grundavdrag, och en kommunal skattesats på 31,52%.

Utökad skattereduktion för fyllda 65

Personer som vid årets ingång fyllt 65 år får ett utökat jobbskatteavdrag.

Observera att grundavdraget påverkas av både arbetsinkomster och andra inkomster (t ex pension).

Jobbskatteavdraget är förenklat för dem som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Från och med inkomståret 2016 gäller avtrappningen av jobbskatteavdraget även för personer som har fyllt 65 år.

  • 20% av arbetsinkomsten upp till 100 000 kr plus
  • 5% av arbetsinkomsten mellan 100 000 kr och 300 000 kr
  • 30 000 kr på arbetsinkomster mellan 300 000 kr upp till  600 000 kr
  • På arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr är jobbskatteavdraget 30 000 kr med avdrag för 3 procent av de arbetsinkomster som överstiger 600 000 kr.

Arbetsinkomster

Med arbetsinkomster menas anställningsinkomster och inkomst av aktiv näringsverksamhet minskade med kostnader som dragits av i inkomstslaget tjänst, samt allmänna avdrag (t ex pensionssparande). Sjukpenning räknas inte som arbetsinkomst.

Från och med inkomståret 2008 tar man inte hänsyn till sjöinkomstavdraget vid beräkningen av skattereduktionen.

Exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag

  • pension
  • föräldrapenning
  • sjukpenning
  • ersättning från arbetslöshetskassa
  • sjuk- och aktivitetsersättning
  • egen livskaderänta.

Nya skattetabeller

Jobbskatteavdraget är inbakat i tabellerna för skatteavdrag. Se Skattetabeller.

Begränsad tillgång

BL Info Online är en betaltjänst från Björn Lundén Information AB.

Denna artikel har delats med dig och du kan därmed läsa artikeln i sin helhet. Du har dock begränsad tillgång till övriga delar av tjänsten.

Du som redan har tillgång kan gå till inloggningssidan.

Köp tjänsten

Klicka här för att köpa tjänsten i vår webbutik. Efter köpet får du direkt tillgång till tjänsten.

Prova gratis

Prova tjänsten inklusive vår nyhetspärm och vår frågeservice gratis i en månad. Läs mer